Založ si blog

Nedovoľme aby paranoia v Matovičovej hlave ovládala spoločnosť

Podľa údajov Talianskeho inštitútu verejného zdravia (Istituto Superiore di Sanità), iba 3,7% pacientov z uvádzaných v globálnej štatistike úmrtí za Taliansko ako úmrtia na COVID, má uvedené v úmrtnom liste ako príčinu smrti diagnózu COVID. Ostatných 96,7% má uvedenú ako príčinu smrti kardiovaskulárne ochorenie alebo rakovinu. Ochorenie COVID sa spomína iba ako súčasná pozitivita testu na COVID. COVID pozitívni pacienti v absolútnej väčšine zomierajú na iné ochorenie, nie na COVID. Prečo asi pacienti s pozitívnym testom na COVID vo väčšej miere zomierajú na komplikácie chronických ochorení? Videli sme to aj na Slovensku, na hystérii v DD Pezinok. Že kam vozili pacientov so zlyhávaním srdca a akútnymi formami srdcového ochorenia? Na oddelenie invazívnej kardiológie, do NÚSCH? Nie na infekčnú kliniku. Ale infekčná klinika nie je spôsobilá poskytovať takýmto pacientom potrebnú zdravotnú starostlivosť a tak pochopiteľne, títo pacienti bez včasného poskytnutia adekvátnej špecializovanej kardiologickej starostlivosti zomreli. Na COVID? Nie, na srdce. Mnohí ľudia zomreli na obštrukcie v zdravotných systémoch, ktoré vyvolal šírený strach. Skôr sa to predsa nestávalo, že keď pacient s chrípkou dostal akútny infarkt myokardu, aby ho odviezli namiesto na kardiológiu, kde mu rýchlo vedia poskytnúť akútnu revaskularizáciu – spriechodnenie upchatej cievy, tak ho radšej odvezú na infekčnú kliniku. Nikdy nikoho sme nenechali zomrieť v izolácii na infekčnej klinike z obavy, že bude šíriť chrípku. Priemerný vek pacientov z uvádzaných úmrtí bol v Taliansku 81 rokov. To sú všetko ľudia ktorí majú niekoľko závažných chronických chorôb a pravdepodobnosť ich komplikácií a úmrtia je veľmi vysoká. Preto potrebujú mať dostupnú špecializovanú starostlivosť na špecializovaných oddeleniach väčšinou kardiológie alebo onkológie a nie na infekčnom. Štatistika príčin úmrtí relevantného inštitútu v Taliansku je v príkrom rozpore s tzv politickou štatistikou, ktorá vlastne neuvádza počty tých, ktorí zomreli na COVID, ale tých ktorí zomreli zo všetkých príčin a bol im zistený pozitívny test na COVID. Údaje takejto politickej štatistiky treba deliť viac ako 20-timi, ak chceme získať skutočné, t.j. pravdivé počty pacientov, ktorí zomreli na COVID v Taliansku. Takže v Taliansku nie je obetí COVID 30 000 ale v skutočnosti cca 1200.  Vzťahuje sa to aj na iné štáty?  V Českej republike podľa údajov UZIS u 60% prípadov, ktoré sa uvádzajú v štatistike MZČR ako úmrtia na COVID nebola primárnou príčinou ich úmrtia infekcia COVID, ale iné chronické ochorenie. Najčastejšie išlo o ochorenie srdca, dýchacieho systému, rakovinu alebo cukrovku..  Potom z 321 uvádzaných úmrtí zomrelo na COVID 128 pacientov. A na Slovensku z 28 úmrtí koľkí zomreli v skutočnosti na COVID? Vieme to?
O tom, že situácia v USA je vo vykazovaní ešte horšia ako v Taliansku hovoria lekári z USA. Tam dokonca poisťovne financujú toto šialenstvo strachu, keď za pacienta, ktorý zomrel na COVID priplácajú 13 000 dolárov a za toho, ktorý zomrel na COVID na ventilátore, priplácajú dokonca 39 000 dolárov. No buďte si potom istí životom v americkej privátnej nemocnici. Dnes v USA vykazujú, že im zomrelo na COVID 107 tisíc pacientov. To znamená, že im v skutočnosti na COVID zomrelo 1% alebo ešte menej? To fakt iba 1000 pacientov zomrelo na COVID v celých USA a to má byť tá pandémia?
Podľa listov o prehliadke mŕtvych ľudia nezomierajú na COVID, ale tak ako vždy ľudia zomierali, zomierajú v určitom vysokom veku prirodzene a na chronické ochorenia kardiovaskulárne, respiračné, rakoviny a diabetes. O tom svedči aj fakt, že krivka celkovej úmrtnosti sa nijako nezvýšila, ale sa dokonca znížila. Je fakt, že ľudia počas „Pandémie COVID“ zatiaľ zomierajú menej. Ale hrozme sa následkov. Pretože sústredenie sa na ochorenie COVID viedlo k zanedbaniu štandardnej starostlivosti o ostatné diagnózy, opakovanému odkladaniu starostlivosti o ostatné diagnózy, patologické stavy sa nahromadili a došlo u nich k progresii. Z jednoduchých počiatočných štádií sa stali so zanedbania starostlivosti pokročilejšie, mnohé nádory narástli a dostali sa do inoperabilného štádia. Je reálna hrozba nárastu úmrtí na chronické ochorenia v postkovidovom období. Závažné je poškodenie zdravotníctva a to predovšetkým ľudských zdrojov. V mnohých hlavne starších kolegoch sa zahniezdil zneschopňujúcii strach z pacientov a mnohí túto situáciu riešili odchodom na dôchodok. A pretože sústredenie na COVID viedlo k ťažkému poškodeniu nielen zdravotných systémov ale predovšetkým ekonomík, možno očakávať vzrast úmrtí na chronické ochorenia v dôsledku prehĺbenia zlyhávania financovania zdravotníctva a vzrast úmrtí spôsobených biedou a hladom, vrátane nárastu infekčných ochorení… až po nárast samovrážd. To sa prejaví nielen v chudobných štátoch sveta, ale takéto vyhrotenie pokoronavírusovej situácie môžeme očakávať aj na Slovensku.
Nielen Pellegrini, Matovič ale aj ostatné vlády a WHO zlyhali. Namiesto starostlivosti o zdravie, zneužitie na boj o moc a biznis doma aj vo svete.

V skutočnosti, podľa reálnych čísiel a kritérií, vo svete nevznikli žiadne epidémie COVID, ani v jednom štáte! Ani žiadna pandémia. Počty ochorení sú tak minimálne a skutočná úmrtnosť na COVID nikde nedosahuje ani zlomok úmrtnosti na sezónnu chrípku a je iba zanedbateľné promile z príčin úmrtí vo svete z iných príčin.
Od začiatku  pandémie(16. marca) na Slovensku zomrelo na rakovinu 3504 ludí, na infarkt 657 ľudí, na srdcovocievne ochorenia spolu 4599 ľudí. Kde je mediálne pokrytie týchto úmrtí? Svetové dáta sú online zobrazované na tomto linku. Od začiatku roka vo svete zomrelo 25 mil ľudí, z toho na infekčné choroby (AIDS, Malária, Dengue, Tuberkulóza, Parazity…) spolu 5,5 mil (počet obyvateľov Slovenska), od hladu 4,5 mil ľudí, z toho deti do 3 rokov 3milióny (!detí od hladu!), na rakovinu 3,5 mil, na AIDS 700 000, na maláriu 400 000 ľudí, na samovraždy 500 000, na dopravné nehody 600 000 (Prečo konečne nezakážeme vyrábať automobily?), na následky alkoholu 1 000 000, na následky fajčenia  2 000 000 (Obchodné záujmy tabakových a alkoholových firiem stále stoja nad ľudským právom na zdravie?). Kde je mediálne pokrytie porovnateľné s COVID? Či blcha sa stala slonom? Tuším, že za celým dnešným cirkusom je niečo celkom iné a obchodné záujmy stále viac stoja nad ľudskými právami.

V skutočnosti je to umelo vyvolávaná pandémia strachu. Strach to je skutočná dnešná infekcia a nie nevinný vírus. Strach človeka z človeka rozdeľuje ľudí. Strach zo smrti sa stal nástrojom moci a marketingom biznisu. Dostal sa do každého kúta Zeme.
Čo to má znamenať? Je to spôsob ako terorizovať občanov a zaviesť diktatúru bez ich súhlasu? Čo si možno myslieť o orgánoch, ktoré zodpovedajú za túto situáciu? O vládach, ale aj o WHO?
V ďalších blogoch sa budem venovať aj týraniu seniorov v domovoch dôchodcov, ktoré je spôsobené, dnes už viac ako 2 mesiace trvajúcim, psychickým strádaním v karanténe.

Koho očkovať a ktorou vakcínou

02.05.2021

Politici a médiá robia očkovaniu proti COVID- 19 takú reklamu, že laik si myslí, že dať sa zaočkovať je prospešné pre každého. Lenže nie je to vo všeobecnosti tak, že reklama je navoňaná zdochlina? Prečo toto očkovanie nepropagujú všeobecní lekári? Že je normálne keď vnuci naháňajú deväťdesiatročné babičky na očkovanie? Lenže normálne očkovanie predsa vždy [...]

Liečba šialencov

25.03.2021

Čo pomôže? Prečo ľud SR je dnes na prášky, na antidepresíva? Pretože politici SR potrebujú dnes antipsychotiká. Depresia národa je následok ich roboty. Psychiatria sa dostala svojou nečinnosťou, v počte spôsobených úmrtí, na prvé miesto. Prednostná úloha dnešného zdravotníctva je zabezpečiť antipsychotickú liečbu politikom. Dôležitosť psychiatrie dnes vyčnieva [...]

Očkovanie, komédia podľa Balzaca

23.03.2021

Honoré de Balzac patrí ku klasike. To on spísal prakticky všetko, čoho sú ľudia schopní a od vtedy sa všetko už iba opakuje. V jednom románe „Ľudskej komédie“ vyriekol otec Goriot voči svojim deťom strašné slová: „Ach, priateľ môj, nežeňte sa, nemajte deti! Vy im dáte život, ony vám dajú smrť.“ Keď to prenesiem do súčasnosti tak pani prezidentka [...]

USA Floyd proces Chauvin vinný vražda zabitie

Štyroch expolicajtov obvinili z porušenia ústavných práv Georga Floyda

07.05.2021 22:22

Obvinili ich aj z neposkytnutia zdravotnej pomoci Afroameričanovi, ktorý v dôsledku brutálneho zásahu prišiel o život.

šerpa Kami Rita

Šerpa Kami Rita uskutočnil rekordný 25. výstup na Mount Everest

07.05.2021 22:01

Na najvyššiu hora sveta dorazila prvá expedícia od roku 2019.

Nemecko zjednotenie oslavy Merkelová

Nemci zaradili Pegidu medzi extrémistické organizácie

07.05.2021 21:22

Protiislamské hnutie vzniklo v Drážďanoch na jeseň roku 2014 ako malá skupina osôb.

Portugalsko EÚ summit sociálny ciele účastníci

Poliakom a Maďarom prekážal výraz „gender“ vo vyhlásení po samite EÚ

07.05.2021 20:48

Premiéri protestovali proti zmienke o rodovej rovnosti preto, lebo podľa nich vytvárala priestor pre presadzovanie práv LGBTI osôb.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 112
Celková čítanosť: 744302x
Priemerná čítanosť článkov: 6646x

Autor blogu