Založ si blog

Šťastie, zdravie, mier

1. Prezident Peter Pellegrini bol premiérom a súčasne aj ministrom zdravotníctva na začiatku kovidu. Práve vtedy sa vplížil na Slovensko mrazivý strach prichádzajúci z WHO, a neskôr, aj keď bol už v opozícii sa bez reptania podriaďoval opatreniam, ktoré vznikli transformáciou pokynov WHO v Matovičovej kapustnej hlave. Faktom je, že úmrtnosť na Slovensku na kovid bola na začiatku, keď WHO vyhlásila pandémiu, minimálna a účinná liečba už existovala. Ak by nedošlo k úmyselnému rozšíreniu infekcie, tým že ju nechali Matovičovci rozhorieť zákazom ošetrovania v ambulanciách všeobecných lekárov, príkazom používať Remdesivir, zákazom používať dostupnú a lacnú účinnú liečbu a porušovaním protiepidemických opatrení, ako napríklad nariaďovaním plošného nosenia respirátorov a rúšok, a tiež napríklad zhromažďovaním ľudí za účelom plošného testovania v čase najhoršej epidemickej situácie, ani by tu nebolo prečo experimentovať s pseudovakcínou. Okrem umelo vyvolaného strachu nebol dôvod na opatrenia v školách, ktoré nevratne poškodili detskú populáciu, nebol dôvod na porušovanie ľudských práv v domovoch dôchodcov, izoláciu a samotný neľudský spôsob umierania. Statoční ľudia so zdravým rozumom boli dezoláti, avšak vtedy konformný Peter Pellegrini súhlasil s globálnymi opatreniami diktovanými WHO. Prečo sa podieľal na spušťaní paniky strachu na začiatku kovidu, prečo akceptoval a nútil ľudí do rúškovania, a to aj deti v školách, prečo vyzýval ľudí na očkovanie tzv. vakcínou, u ktorej nebola preukázaná ani účinnosť, ani bezpečnosť? Prečo akceptoval podvodné testovanie a podvodné vykazovanie pozitívne testovaných ako chorých? Prečo žiadal, že ľudí, ktorí nedodržiavajú karanténu, je treba nahlásiť polícii? Prečo vo všetkom akceptoval globalistické riadenie Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a neprejavil sa ako samostatný v záujme našich ľudí premýšľajúci a konajúci tvor? On má v tejto oblasti veľké maslo na hlave. Dúfam, že toto si uvedomí čo najskôr a že vedomie spoluvinníctva bude jeho najväčším motorom v úsilí situáciu napraviť, aby v budúcnosti konal iba v záujme obyvateľov Slovenska. Pozor! WHO už hovorí o ďalších pandémiách a skúsený Pellegrini sa stal prezidentom.
.
2. Peter Pellegrini ako minister zdravotníctva a premiér v jednej osobe 13.augusta 2019 nasadol osobne do bágra a vysmiaty v bagandžoch spustil búranie novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách. Architekti a lekárska komora Rázsochy bránili a deklarovali, že nemocnicu možno v krátkom čase dokončiť a uviesť do prevádzky. Bolo to iba chybné rozhodnutie, alebo bolo treba pomôcť Pente sprivatizovať ľudské zdroje štátnych nemocníc pre novú nemocnicu na Boroch? Veď ako by k tomu prišli v Pente, keby nemali do novej nemocnice kvalifikovaných lekárov a sestričky? Alebo išlo o pozemky? Pre takéto triviálne dôvody my obyvatelia Slovenska, ani po takmer štridsiatich rokoch stavania stále nemáme postavenú univerzitnú nemocnicu, základnú bázu na výchovu lekárov, ktorých dostatok je základnou podmienku zdravotnej bezpečnosti obyvateľstva. Namiesto, aby konečne po 40-rokoch budovania novej modernej nemocnice bola táto uvedená do prevádzky, zavŕšilo jej 40-ročnú strastiplnú cestu tesne pred cieľom, definitívne zbúranie. Hľa výkričník, že premena zdravotníctva na chorobníctvo už nastala. Aké typické pre dnešný moderný demokratický systém. Dúfam, že si toto už pán prezident Peter Pellegrini uvedomí a zaslúži sa o zrod štátnej zdravotnej politiky postavenej na potrebách ľudí.
.
3. Práve Pellegrini dosadil za ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, reprezentantku síl chorobníctva, t.j. finančníkov a biznismenov. Popravde chorobníctvo, je dnes už celým odvetvím priemyslu, ktoré je zamerané na „spracovanie“ chorôb. Potrebuje ľudí mať chorých, aby slúžili ako základná priemyselná surovina. Toto odvetvie dnes nebývalým spôsobom bujnie. Základným predpokladom ziskovosti chorobníctva je veľké množstvo základnej suroviny. Preto tento proces môže a musí fungovať iba na úkor životov a zdravia. Zo zdravých ľudí je najprv potrebné vyrobiť chorých. Tu je nenahraditeľná úloha úradníkov štátu a štátnych inštitúcií, prijímanie takých politík, ktoré podporujú biznis s chorobami. Na to sú potrební tí správni vládni úradníci a tí správni poslanci. Pokračovanie v štátom riadenej likvidácii zdravotníctva a v jeho premene na chorobníctvo, si vyžaduje pokračovanie v likvidácii štátnych politík zameraných na prevenciu, teda najmä ide o znížovanie dostupnosti zdravých potravín, utlmovanie rozvoja zdravých pohybových aktivít, obmedzovanie prevencie závislostí a do tohto rámca zapadá aj likvidácia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  Hlavnou funkciou prevencie aj ambulancií je brániť vzniku chorôb, zachytiť a vyliečiť počiatočné štádia, to znamená znížiť počty chorých v nemocníciach a v konečnom dôsledku predĺžiť strednú dĺžku života bez choroby, teda rokov života prežitých každým z nás v zdraví. Podľa definície WHO zdravie je stav úplnej psychickej, fyzickej a sociálnej pohody a takáto pohoda neguje zisk z chorôb. Za socializmu fungovalo zdravotníctvo s cieľom  presne podľa tejto definície WHO, t.j. bez zisku, čo bolo silnou bariérou chorobníctva. Fungovala bohatá sieť ambulancií a ako samozrejmosť, ambulancie mali svoje tykadlá v komunitách, kde bola k dispozícii nielen hustá sieť pevných lekárskych pohotovostí, ale aj výjazdových pohotovostí. Napríklad keď ochorelo dieťa, nemuseli rodičia s ním utekať v horúčkach k lekárovi do ambulancie ale, ako samozrejmosť, lekár prišiel za chorým pacientom domov, k jeho lôžku. Doma sa realizovalo vyšetrenie, aj liečenie, aj upokojenie vystrašenej rodiny, rodičov, alebo v prípade seniorov ich detí. Všetko bolo v prospech ľudí v časoch zločinného minulého režimu. Obávam sa, že dnes Zuzana Dolinková nič nerobením čoskoro úplne zlikviduje detské pohotovosti spolu aj s ambulantnou pediatriou. To ako ďalší krok k vybudovaniu modernej demokratickej spoločnosti. A čo bude ďalej?
Dúfam, že si toto už aj pán prezident Peter Pellegrini uvedomí a zaslúži sa o zrod štátnej zdravotnej politiky postavenej na potrebách ľudí.
.
4. Na funkciu riaditeľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Peter Pellegrini „upratal“ dr. Michala Palkoviča, ktorý sa stal známym najmä kolaboráciou s Igorom Matovičom a Zuzanou Čaputovou počas kovid genocídy. Bol predsa hlavným patológom pandémie. V jeho náplni práce bolo hodnotiť príčiny úmrtí po kovide a po tzv. očkovaní proti kovidu, pričom mal včas odhaliť nežiaduce účinky pseudovakcín a varovať pred ich masovým používaním. Tento lekár nesie mimoriadne veľkú zodpovednosť za poškodenie zdravia a  úmrtia ľudí po podávaní mRNA toxických injekcií. Lebo kryl a kryje nežiaduce účinky tzv. očkovania proti kovidu. To on mal zabezpečiť v riadení pandémie spätnú väzbu a včasné varovanie. Kým on objavil po tzv. vakcinácii proti kovidu na Slovensku 7 úmrtí, v ČR objavili 200 a v Holandsku 400. Už jednoduchá štatistická kontrola poukazuje na podvodnú manipuláciu s dátami na Slovensku. Čakajú nás možno ďalšie pandémie. Ak má byť zachovaná suverenita Slovenska, musí sa vytvoriť silná súdržná spoločnosť. Takú je možné budovať iba na základe dôvery. V silnej súdržnej spoločnosti je samozrejmosťou, že sa vyvodzuje zodpovednosť za zlyhania, ako boli tragické udalosti, ku ktorým došlo na Slovensku počas kovidovej pandémie. Zmierovanie a spájanie nie je možné bez obnovenia dôvery v spoločnosti. Reči o zmierovaní a spájaní, bez cieľavedomého úprimného úsilia o znovunastolenie dôvery medzi ľuďmi, sú iba prázdne slová. Dúfam, že si toto už aj pán prezident Peter Pellegrini uvedomí a zaslúži sa o obnovenie dôvery.
.
5. Na poste zástupcu vo Svetovej zdravotníckej organizácii Peter Pellegrini má spojenca, Čaputovca dr. Jozefa Šuvadu. Hrozí nám, že podľahneme globálnym manipuláciám, keď sa tomuto zástupcovi Slovenska vo WHO spoločne s ministerkou Zuzanou Dolinkovou podarí zmariť úsilie dr. Petra Kotlára, ktorý na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2024 vybojoval za SR odmietnutie diktátu globálneho chorobníctva (WHO), napriek tomu, že jeho hlavný spojenec vo vláde, premér Fico bol vyradený atentátom a  musel bojovať o holý život. Táto organizácia (WHO), ako ukázala kovid pandémia, dnes namiesto zlepšovania zdravia svetovej populácie má za cieľ zvyšovanie ziskov určitých korporácií neetickým a neľudským spôsobom. V dnešnom svete peňazí sú v tajných laboratóriách USA tímy tzv. vedcov, ktorých celá ich veda spočíva vo vývoji nových nebezpečných smrtiacich vírusov. Vírusy potom rozširujú po svete ako pandémie, aby iné skupiny vedcov vyvinuli vakcíny a lieky, na ktorých potom rozprávkovo zarobia biznismeni z USA. A WHO, namiesto toho, aby bránilo vzniku paniky a prijímalo účinné opatrenia, robí presný opak. WHO sa dnes stalo súčasťou globálneho chorobníctva. Naopak ak by WHO prijalo opatrenie že zisk  firiem, ktorý zarobia v pandémii pri zachraňovaní zdravia a životov ľudí, musia tieto firmy v plnej výške a bezpodmienečne a bez náhrady odovzdať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na zabezpečenie životných potrieb postihnutých pandémiou, tak to by sme mohli hovoriť o WHO ako o Svetovej zdravotníckej organizácii, ktorá je prínosom pre globálne zdravotníctvo. Nevidím jediný morálny dôvod prečo vy mali mať farmafirmy v pandémii astronomické zisky. Tzv. cielené opatrenia boli WHO využívané na šírenie strachu zo smrti, ktorý predstavuje základný marketingový nástroj biznisu s chorobami. Všetko v duchu základnej poučky kapitaliznu oblečeného do liberálnej demokracie: „Čím horšie, tým lepšie“. Kapitalizmus sa zglobalizoval, postúpil do štádia globálneho fašizmu, ktorý dnes ohrozuje existenciu ľudstva nielen jadrovými vojnami, ale aj hrozbami biologickými a držme si klobúky, do globálneho útoku na ľudstvo nastupuje aj umelá inteligencia (AI). Dúfam, že si toto už aj pán prezident Peter Pellegrini uvedomí a zaslúži sa o zrod suverénnej štátnej zdravotnej politiky postavenej na potrebách našich ľudí.
.
6. Na post ministra školstva Peter Pellegrini dosadil Tomáša Druckera, ktorý predtým z pozície ministra dva roky riadil chorobníctvo. Dnes ako minister školstva v školách pokračuje v šírení LGBT+ propagandy a ostatných psychiatrizujúcich programov mimovládok. Pokračuje sa v debilizácii našej mládeže inkluzívnym vzdelávaním a ďalšími nepedagogickými a neodbornými postupmi šírenými z Bruselu. A čaká nás ešte zintenzívnenie debilizácie mladých ľudí s plným využitím možností nastupujúcej umelej inteligencie (AI) a tiež ich zvýšená degradácia bezbrehým šírením závislostí. Dúfam, že si toto už aj pán prezident Peter Pellegrini uvedomí a zaslúži sa o účinnú ochranu mládeže pred týmito hrozbami.
.
7. Mierové úsilie je rozhojúce. Vrcholový politik by nemal patriť k ľuďom ktorí nevedia čo sa deje a ani nevedia, že to nevedia. Bez mieru nie je nič. Na obzore sú dnes dve najzávažnejšie hrozby likvidácie ľudstva. Likvidácia ľudstva v tretej svetovej vojne, ktorá môže mať aj podobu bioterorizmu, ale aj hrozba likvidácie ľudstva umelou inteligenciou (AI). Dúfam, že si toto aj pán prezident Peter Pellegrini uvedomí a bude všetkými možnými spôsobmi bojovať za mier aj s nasadením vlastného života. Že sa zaslúži o odvrátenie tretej svetovej vojny vrátane aktov bioterorizmu, ale aj o odvrátenie hrozby zániku ľudstva vyplývajúcej z možností zneužitia umelej inteligencie (AI).
.
Záver
Slovensko potrebuje na čele štátu dobrého prezidenta, ktorý má najmä zdravý sedliacky rozum a cit pre spravodlivosť, nebojí sa a je pripravený za svoju vlasť položiť aj vlastný život (ako Fico). Zákony musia platiť pre každého rovnako a šírenie klamstiev, protekcionárstvo, korupcia, hlúposť a amorálnosť a to aj z EÚ, musia skončiť. Naopak, Slovensko sa musí stať jedným dobre fungujúcim motorom a to aj obnovy EÚ, jej premeny z dnešnej demokratickej trosky na organizáciu postavenú na potrebách ľudí. O to sa musí usilovať aj náš suverénny prezident, celá vláda a poslanci a aj naši europoslanci. Potom takému prezidentovi a takým slovenským politikom budeme môcť dôverovať. Až obnovenie dôvery v spoločnosti môže viesť k jej konsolidácii a k jej uzdraveniu. Dúfam, že si toto aj pán prezident Peter Pellegrini uvedomí.
.
K tomu šťastnému koncu, k zrodu suverénnej štátnej aj zdravotnej politiky postavenej na potrebách našich ľudí pod vedením nového prezidenta, jemu aj nám, nech Pán Boh pomáha.

Statočný Kotlár versus WHO

12.06.2024

Protikovidové opatrenia si experti, o ktorých sa opieralo WHO, vycucali z prsta píše dnes mainstream v Británii aj USA (1). Kedy aj u nás v SME, N-ku či Aktualitách sa to dozvieme? . To, ako WHO tragicky zlyhalo, je vážny dôvod, aby sa v žiadnom prípade právomoci WHO nerozširovali. Táto organizácia sa zmenila, dostala sa pod kontrolu farmabiznisu a niektorých politických [...]

Euroidiocia v medicínskej praxi

05.06.2024

Vraj – očkovanie proti kovidu Osobitný príklad vystupňovanej euroidiocie bolo očkovanie proti kovidu. Kovid bola obyčajná viróza podobná chrípke. Zaujímavý fakt je, že kde bol diagnostikovaný kovid, tam sa celkom vytratila z populácie chrípka. Akoby sa len pozmenil diagnostický test toho istého ochorenia(4). Ako som si overil vo vlastnej praxi, pri včasnej ambulantnej liečbe [...]

Návrh na rozpustenie politickej strany Progresívne Slovensko

24.05.2024

(Skrátená verzia úradného podania osobne podaného na GP 20.5.2024) . Dôvody na tento návrh som zhrnul nasledovne: . 1. Útok PS na najzákladnejšiu demokratickú hodnotu – slobodu prejavu Ústava SR zaručuje právo každého slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie. Možno prijať akúkoľvek informáciu, pravdivú i nepravdivú, a Ústava SR ponecháva na [...]

Izrael, protest, Netanjahu, demonštrácia

Tisíce Izraelčanov protestujú proti vláde. Do USA nepoletíš, kým neuzavrieš mier, odkazujú Netanjahuovi

21.07.2024 09:38

Izraelská armáda začala povolávať do služby študentov náboženských škôl.

Jemen, Izrael, Hudajdá

Pri údere Izraela v Jemene zomreli traja ľudia a 87 bolo zranených, tvrdia povstalci

21.07.2024 08:18

Pri sobotňajšom izraelskom leteckom útoku zomreli traja ľudia a 87 ďalších osôb bolo zranených, uviedla televízia prevádzkovaná jemenskými povstalcami.

601371443

Najprv hajloval, potom ukázal, aké má srdce. Ako anglický futbalista zachránil židovského chlapca z Hitlerovho Nemecka?

21.07.2024 08:00

Anglického futbalistu síce politika nezaujímala, ale vedel, že nacizmus stelesňuje zlo. Keď ho v Berlíne oslovil mladý Žid s prosbou o pomoc, vyhovel mu.

munícia

ONLINE: Čo obrátilo vojnu v prospech Ruska? Chýbajúce delostrelecké granáty, hovoria Ukrajinci v zákopoch

21.07.2024 07:45, aktualizované: 09:08

Žalostný stav vo výrobe munície na Západe spôsobil, že nie je možné ňou dostatočne zásobovať ukrajinskú armádu. Agentúra Reuters pátrala prečo.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 182
Celková čítanosť: 1276736x
Priemerná čítanosť článkov: 7015x

Autor blogu