Založ si blog

Hlinkovej „garda“ vo VšZP útočí na lekárov a ohrozuje pacientov

Prečo Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) neprijal tie isté podmienky ako prijalo 85% poskytovateľov? Pretože ZAP žiada tie isté podmienky pre všetkých poistencov. T.j. platby ako má Dôvera a UNION, žiadame aj pre poistencov VšZP. Rovnosť občanov je zaručená Ústavou SR! A ak ZAP dosiahne pre svojich pacientov navýšenie finančných objemov z VšZP, nič nemôže brániť vedeniu štátnej poisťovne, dorovnať podmienky tým 85% poskytovateľom. Všetci poistenci platia zo zákona odvody, do všetkých zdravotných poisťovní, v rovnakej výške a majú nárok aj na plnenie v rovnakej výške. Súčasný postup VšZP je v rozpore s jej zákonnou povinnosťou zabezpečiť pre rovnakých poistencov rovnaký objem starostlivosti.

GR PhDr. Ľubica Hlinková a riaditeľ nákupu zdravotnej starostlivosti Ing. Milan Horváth

1. Generálna riaditeľka VšZP, PhDr. Ľubica Hlinková, sa už uchyľuje ku klamstvám. Ak niekto má klamstvo ako pracovný prostriedok, tak je zrejmé, že už ťahá v rokovaniach za kratší koniec. Prečo našim protivníkom (už nie partnerom!) neostáva iné, ako klamať? Posúďte sami, čo je pravda a čo je lož:
Včera na tlačovej konferencii Hlinková vyhlásila a jej vravu prebrali médiá ako napríklad TA3 a rádio Expres, že z 12 000 ambulantných poskytovateľov, nepodpísalo už iba 900, teda nepodpísaných je už iba 5% zmlúv a to znamená, že problém je už prakticky víťazne pre VšZP vyriešený. Jej klamstvo ako vráta je v tom, že ambulantných poskytovateľov je k dnešnému dňu registrovaných cca 5 800 a nie 12 000. Rozdiel 6 200 ambulancií oproti realite, sa nedá vysvetliť jej úprimnou snahou, alebo kompetentnosťou. Takže cca 900 statočných, ktorí sa dostali do rezistencie v Zväze ambulantných poskytovateľov, dnes tvorí 15,5% všetkých ambulantných poskytovateľov, teda každý šiesty ambulantný lekár. Tým pri dnešnej nenaplnenosti ambulantnej siete sa vedenie VšZP dopúšťa jednania, ktorým vážne ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom tejto štátnej poisťovne. Chýbajúcich lekárov nemá kto nahradiť.

2. Lekári špecialisti vo VšZP za hodinu vyšetrovania (štyri 15 minútové vyšetrenia po 4,788€, alebo dve 30 minútové po 9,576 €) dostanú spolu presne 19,152 €  (všimnite si to spravodlivé ohodnotenie na tie tisíciny €).  Priemerný zárobok napríklad neurologickej alebo psychiatrickej ambulancie je tak 3064,32 € za mesiac!!!. Priemerné reálne výdavky na normálne fungovanie takejto ambulancie sú však 7500 € mesačne!!! Ambulantný neurológ alebo psychiater si musí 4500 € každý mesiac vypískať, to ale nemajú kde a tak o tieto €€€ musia ukrátiť pacientov a svoju a sestričkinu rodinu. Vysokošpecializovanú prácu ambulantného špecialistu napríklad kardiológa nakupuje pani generálna riaditeľka Hlinková pre vás pacientov a pre vašich rodičov za hodinovú mzdu lekára špecialistu 19,152 €. A to ešte z toho mála musí sa on/ona podeliť na sestričku a ostatné náklady ambulancie. Ľudia dnes predsa aj inštalatér za výmenu kohútika má celkom iný cenník(!) než ako platí poisťovňa za kardiológa pre vás. No samozrejme, dnes lekári musia byť veľkí entuziasti a Hippokrati veď veľakrát vám poskytujú kvalitu, o ktorej ani nemáte potuchy. Ale pravda niekedy aj nie. No možno sa čudovať vyhoreným ambulantným lekárom, ktorí znášajú už po desaťročia takúto nerovnosť?
„Ukážme toto mediám, ľuďom, ministerke zdravotníctva, ministrovi financií, poslancom, zdravotnému výboru… hrubú hodinovú mzdu špecialistov! Ukážte to podnikateľom, ktorí zamestnávajú tak ako my, 2 ľudí! Neuveria, poťukajú si po čele!!! Ešte sa budete čudovať, že bojujeme o pár centov viac za našu prácu?! Tomuto uvedeniu ambulancií do krachu hovoríte financovanie zdravotníctva? Hodinová mzda špecializovanej bezprístrojovej ambulancie by mala byť na titulkoch novín a vlastne by sme nemuseli povedať na obhajobu nášho boja nič!!! Len čakať, kedy nám všetci, čo do nás kopú poradia, ako máme za takéto peniaze našich pacientov liečiť a aj s našimi rodinami prežiť!!!“

3. Všeobecní lekári dnes dostávajú v priemere na prevádzku svojej ambulancie cca 5000 € mesačne, ich reálne náklady sú ale 8000 € mesačne na jednu ambulanciu. Prečo ten niekoľkotisícový deficit v dobe vyrovnaného rozpočtu? Vláda to veľmi dobre vie, pretože na ambulanciu ambulantnej pohotovostnej služby (APS) schválila sama mesačný paušál 8 200 -10 000 €. Dovolím si povedať, že ambulancia všeobecného lekára má minimálne porovnateľné reálne mesačné náklady. Určite to tak bude, veď poskytujeme oveľa väčší objem starostlivosti než APS. Takže vláde sa naša práca nepáči a robí preto opatrenia s cieľom manažovať pacientov preč od praktikov? Preferuje, aby pacienti chodili po pohotovostiach, a končili v nemocniciach? No niekde sa tá robota okolo pacientov urobiť musí. Vláda je zrejme presvedčená, že takýto systém je maximálne efektívny a zabezpečuje maximálnu kvalitu života, teda spokojnosť pacientov. Len, z ktorej učebnice to vyčítali? Možno píšu vlastnú. Najväčšia tragédia sa deje vo VšZP v komplexnej starostlivosti o chronicky chorých pacientov. V poisťovni Dôvera hradia na jedného chronického pacienta za komplexnú starostlivosť  všeobecnému lekárovi  v prepočte 1,33 € mesačne. Ročne je to 16 €. VšZP celkom odmieta pokryť existenciu komplexnej starostlivosti o chronicky chorých pacientov, hoci je to dnes najmodernejší trend.  Dávajú na CHCHP o toľko menej  a aj v mesačných platbách (kapitácii) za poistencov vo veku 65 – 85 rokov platby VšZP sú o 10 – 44 centov menšie a tým ich oproti Dôvere ukracujú o starostlivosť v objeme ďalších 1 – 5 € ročne. To sú tie peniaze, z ktorých potom vláda dáva tým istým dôchodcom vianočné príspevky? Ak má lekár 1000 chronických pacientov tak na nich dostane ročne o viac ako 16 000 € menej, než keď by boli v Dôvere. To sú takmer ročné personálne náklady pre sestričku. Zaujímavé je, že VšZP dostáva z Dôvery a z Unionu 150 mil€ každoročne v rámci prerozdelenia financií a dostáva ich z dôvodu aby mohla zabezpečiť finančne náročnejšiu starostlivosť práve o chronicky chorých pacientov, ktorých majú vo VšZP viac. Dostávajú ale nedávajú?  No a kde je toľko MZ SR pertraktovaná zásada “ na rovnakých poistencov rovnaký objem zdrojov“? Štátna poisťovňa sa dnes správa celkom ako súkromný peňažný ústav nepodliehajúci štátu, ktorá povinné odvody namiesto do starostlivosti dáva do zisku.

4. Manažment naruby. Toto sa už nedá nazvať iba lož, lebo to má na zdravie populácie negatívne následky. Zväz ambulantných poskytovateľov žiada už niekoľko rokov po vedení VšZP zrušenie doterajších koeficientov tzv. „efektivity“ ktoré obmedzujú diagnostiku a liečenie pacientov v ambulanciách. Dnes totiž VšZP vedie lekárov k „efektivite“ tak, že ambulantného lekára, ktorý nelieči a nediagnostikuje, teda  nepredpisuje lieky a nerobí vyšetrenia, neordinuje odbery ale najlepšie pacienta iba odosiela k špecialistovi, alebo rovno do nemocnice, tak tomu dáva najlepšie ohodnotenie. Lekár, ktorý sa usiluje o svojho pacienta riadne postarať a v ambulancii ho vyliečiť a poslať domov, ten má vo VšZP negatívne ohodnotenie. Efektivita postavená na hlavu. Súčasný postup VšZP je v rozpore so zákonnou povinnosťou poisťovne využívať verejné zdroje hospodárne, účelne a efektívne, a preto je pre ZAP celkom neprijateľný. Už len za tento nezákonný postup, ohrozujúci zdravie pacientov, by malo súčasné vedenie VšZP okamžite skončiť!

5. Tvrdé jadro Hlinkovej „gardy“ tvoria rotujúci riaditelia generálneho riaditeľstva VšZP. MUDr. Beáta Havelková, doktorka, ktorá sa preslávila už pred rokmi medzi nami doktormi tým, že to ona sa zaslúžila v rámci prevencie u  všeobecných lekárov o zrušenie úhrady onkomarkeru na včasnú diagnostiku rakoviny prostaty (PSA) s absurdným oddôvodnením, že my diletanti ho vyšetrujeme ženám. Výskyt rakoviny prostaty a úmrtia mužov na túto rakovinu nám neustále stúpajú a táto pani doktorka, organizátorka diskriminácie mužov v prístupe k prevencii, robí vo VšZP stále väčšiu kariéru. JUDr. Petra Fiala, právnička, ktorá pri rokovaniach protestovala, že VšZP nemá povinnosť nakupovať zdravotnú starostlivosť v potrebných objemoch, ale ju iba hradí a z nej hradí iba to, čo sa rozhodne hradiť predstavenstvo, nie to čo potrebujú pacienti. Ing. Milan Horváth, na otázky prečo nezvýšia úhradu za vyšetrenia tak, aby zodpovedala ich reálnym nákladom, vždy odpovedá stručne jednou vetou: „Lebo tak rozhodlo predstavenstvo“. Nie je prístupný akceptovať žiadnu odbornú argumentáciu. Vyzerá ako človek, ktorý vlastne nemá kompetenciu o ničom vo VšZP rozhodovať, len povedať „Horváthovu vetu“. A za túto „rezistenciu“ berú riaditelia svoje slušné platy a odmeny.  No a kto sedí v predstavenstve VšZP? Tak funguje previazanosť na oligarchov a finančníkov biznisu s chorobami. No nečudo, že ich heslo musí byť „Ľudské právo na zdravie poistencov nesmie byť postavené nad obchodné záujmy“. VšZP je akciová spoločnosť, peňažný ústav, z ktorého musia mať akcionári zisk. Ake veď jediným akcionárom VšZP je štát. Dofinancovať ambulancie, kde sa robí prevencia, včasná diagnostika a včasná liečba tak, aby pacienti zostávali dlho zdraví a v pracovnom a domácom prostredí? Len to nie! Ale naopak naplniť pacientmi nemocnice, ktoré už poprivatizovali, alebo sa ich chystajú poprivatizovať „Naši“. A každý rok do „pľacu“ už poslanci prihrajú ďalších 600 mil € na „oddĺženie nemocníc“ na nadmerne indukovanú diagnostiku a liečbu ako k tomu prispieva aj vedenie VšZP. No a toto všetko sa deje v dobe svetového astanského procesu, kedy sa už na budúci rok pripravuje OSN prijať deklaráciu o všeobecnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí (Astanská deklarácia►)! Zrejme sa tu niečo rôzne varí a niečo iné, budú jesť bohatí a iné chudobní. Je príznačné, že minister financií „Mikloš 2“ dosiahol konečne vyrovnaný rozpočet, keď ho pri svojom výkope do funkcie guvernéra NBS bohato zadotoval zo zdravia pacientov. Škoda, že nemáme aj ministerstvo zdravia, ale iba ministerstvo zdravotníctva, teda vlastne zdravotníckeho biznisu, či CHOROBNÍCTVA? Pretože sanovanie štátneho rozpočtu na úkor zdravia pacientov nie je pre Slovensko žiadna výhra pre domácich obyvateľov. To, že žijeme v krajine kde si prilepšujú bohatí na úkor chudobných sa potvrdilo v parlamente. Poslankyňa SAS, kritička ZAPu Cigániková tiež podporila zvýšenie platov poslancov o cca 1000 €. „Platy poslancov sa rozmrazia, lebo nie je dôvod na ich ďalšie zamrazovanie aj kvôli tomu, že Slovensko má historicky prvý raz vyrovnaný štátny rozpočet.“ Poslanci to využili a zvýšili si platy aj na úkor zlepšenia zdravia pacientov. Na zvyšovanie svojich platov dôvod našli, na zabezpečenie starostlivosti o chronicky chorých dôvod nenašli? 1,8 miliónov € do vlastných vreciek áno. Riešenie zdravia svojich cudzích ľudí nie.

Podľa posledných informácií VšZP nechce dorovnať financie na poistencov, trvá na tom, že jej poistenci zostanú v ambulanciách poistencami druhej kategórie. Pôsobnosť svojho verejného prísľubu, ako uviedla generálna riaditeľka Hlinková, VšZP ukončí k 31.12.2018 a svojich pacientov plánuje vystaviť situácii, ktorú som popísal v tomto blogu:

Poistenci VšZP už od 1. 12. 2018 v ambulanciách ZAP platia v hotovosti? !

Šťastie, zdravie, mier

24.06.2024

1. Prezident Peter Pellegrini bol premiérom a súčasne aj ministrom zdravotníctva na začiatku kovidu. Práve vtedy sa vplížil na Slovensko mrazivý strach prichádzajúci z WHO, a neskôr, aj keď bol už v opozícii sa bez reptania podriaďoval opatreniam, ktoré vznikli transformáciou pokynov WHO v Matovičovej kapustnej hlave. Faktom je, že úmrtnosť na Slovensku na kovid bola na [...]

Statočný Kotlár versus WHO

12.06.2024

Protikovidové opatrenia si experti, o ktorých sa opieralo WHO, vycucali z prsta píše dnes mainstream v Británii aj USA (1). Kedy aj u nás v SME, N-ku či Aktualitách sa to dozvieme? . To, ako WHO tragicky zlyhalo, je vážny dôvod, aby sa v žiadnom prípade právomoci WHO nerozširovali. Táto organizácia sa zmenila, dostala sa pod kontrolu farmabiznisu a niektorých politických [...]

Euroidiocia v medicínskej praxi

05.06.2024

Vraj – očkovanie proti kovidu Osobitný príklad vystupňovanej euroidiocie bolo očkovanie proti kovidu. Kovid bola obyčajná viróza podobná chrípke. Zaujímavý fakt je, že kde bol diagnostikovaný kovid, tam sa celkom vytratila z populácie chrípka. Akoby sa len pozmenil diagnostický test toho istého ochorenia(4). Ako som si overil vo vlastnej praxi, pri včasnej ambulantnej liečbe [...]

Jemen, Izrael, Hudajdá

Pri údere Izraela v Jemene zomreli traja ľudia a 87 bolo zranených, tvrdia povstalci

21.07.2024 08:18

Pri sobotňajšom izraelskom leteckom útoku zomreli traja ľudia a 87 ďalších osôb bolo zranených, uviedla televízia prevádzkovaná jemenskými povstalcami.

601371443

Najprv hajloval, potom ukázal, aké má srdce. Ako anglický futbalista zachránil židovského chlapca z Hitlerovho Nemecka?

21.07.2024 08:00

Anglického futbalistu síce politika nezaujímala, ale vedel, že nacizmus stelesňuje zlo. Keď ho v Berlíne oslovil mladý Žid s prosbou o pomoc, vyhovel mu.

munícia

ONLINE: Čo obrátilo vojnu v prospech Ruska? Chýbajúce delostrelecké granáty, hovoria Ukrajinci v zákopoch

21.07.2024 07:45

Žalostný stav vo výrobe munície na Západe spôsobil, že nie je možné ňou dostatočne zásobovať ukrajinskú armádu. Agentúra Reuters pátrala prečo.

Koncert AC/DC, príprava, Bratislava

Na Bratislavu sa valí rockové peklo. Ak idete na nedeľňajší koncert AC/DC, príďte včas

21.07.2024 07:00

Na nedeľňajšom koncerte AC/DC môže byť viac ako 100-tisíc divákov.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 182
Celková čítanosť: 1276712x
Priemerná čítanosť článkov: 7015x

Autor blogu