Založ si blog

Chrípka, očkovanie proti chrípke. Smrtelnosť.

Minulú chrípkovú sezónu zomrelo na Slovensku 57 ľudí na ťažký akútny respiračný syndrom spôsobený chrípkovým vírusom. Každoročne zomrie iba počas chrípkovej epidémie na Slovensku, ktorá prepuká spravidla od polovice februára do konca marca, v priemere o 800 osôb viac, ako je očakávaná úmrtnosť, z toho viac ako polovica na kardiovaskulárne ochorenia. Títo pacienti zomierajú do desiatich dní nasledujúcich po vrchole chrípkovej epidémie. Aj tu sa potvrdzuje, že všetko má svoje príčiny a následky.

1. Veľká štúdia o chrípke so zameraním na riziko vzniku infarktu srdca
– Zaradených bolo 11 208 pacientov vo veku od 40 rokov, ktorí mali prvý srdcový infarkt.
– 3927 udávalo návštevu lekára bezprostredne pred infarktom pre infekt dýchacích ciest.
– Infarkt sa štatisticky významne objavil 1-3 dni po respiračnom infekte.
– Infarkt sa štatisticky významne objavil po respiračnom infekte počas chrípkovej epidémie.
Záver: chrípka zvyšuje riziko AIM.
Zdroj: Influenza Infection and Risk of Acute Myocardial Infarction in England and Wales: A CALIBER Self-Controlled Case Series Study https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488196/
2. Ďalšie štúdie zodpovedali otázku či má očkovanie proti chrípke vplyv na výskyt kardiovaskulárnych ochorení?
– Metaanalýza šiestich štúdií s celkovým počtom takmer 7 tisíc pacientov s priemerným vekom 67 rokov.
– U očkovaných pacientov došlo k významne nižšiemu počtu ťažkých kardiovaskulárnych ochorení ako u neočkovaných.
– Najväčšia účinnosť bola zistená medzi vysokorizikovými pacientmi.

Účinnosť vakcíny proti chrípke v prevencii IM
Podľa literárnych zdrojov je
účinnosť vakcíny proti chrípke v prevencii IM 15-45%.
Je to podobný rozsah účinnosti ako
– ukončenie fajčenia 32-43%,
– liečba vysokého cholesterolu statínmi 19-30%,
– liečba hypertenzie 17-25%.

Zníženie rizika infarktu myokardu
Čo je jednoduchšie?
– očkovanie – jedna injekcia do ramena?
– prestať fajčiť?
– schudnúť a tak znížiť cholesterol?
– pravidelné užívanie liekov na tlak a proti cholesterolu?
Zdroj:
Influenza vaccine as a coronary intervention for prevention of myocardial infarction https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5256393/

Zhrnutie záverov z uvedených štúdií
Chrípka zvyšuje riziko akútneho infarktu myokardu (AIM).
Očkovanie proti chrípke je prevencia vzniku AIM.
Účinnosť očkovania proti chrípke pri prevencii AIM je 15-45%.

Kazuistika SARI/SARS 2019
– ťažká akútna respiračná infekcia/syndrom (Severe Acute Respiratory Infection/Syndrome) – 35 ročný neočkovaný muž, okres Považská Bystrica.
Otec sa nakazil od detí. 12.-14.2. bol jeho 10 ročný syn hospitalizovaný na detskom oddelení s potvrdenou chrípkou typu A , mal teploty 40 st. C a febrilné kŕče. Od 13.2. bola liečená ambulantne 5 ročná dcéra, mala potvrdenú chrípku typu A a v tejto dobe mala aj manželka v 8. mesiaci tehotenstva virózu.
Pacient, 35 ročný otec tejto rodiny, mal od 13.2. horúčky do 39,5 st. C, liečil sa ibuprofenom a paralenom. 15.2. horúčky neustupovali, pridružil sa kašeľ, vykašliavanie hlienov, navštívil obvodného lekára, naordinované antibiotiká, stav sa nezlepšil preto 17.2. vyhľadal LSPP zmenili mu antibiotiká, druhý deň po návšteve LSPP stále vo vysokých horúčkach, kašeľ, zhoršenie dýchania, cítil sa už veľmi vyčerpane, nevládal dýchať, zle-nedobre, išiel rovno do nemocnice. Zistili u neho obojstranný zápal pľúc, hospitalizovali ho a začali intenzívnu liečbu kombináciou antibiotík do žily a doplnili protivírusovú protichrípkovú liečbu oseltamivirom, stav sa ale ešte zhoršoval, pre zlyhávanie dýchania preložený na ARO, kde napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. 19.2. napriek uvedenej intenzívnej liečbe tento 35 ročný, zdravý muž, v piaty deň svojho boja s chrípkou exitoval.
Laboratórne testy preukázali že jeho ochorenie bolo spôsobené virusom chrípky A, ktorý bol obsiahnutý vo vakcíne určenej pre očkovanie v sezóne 2018/2019.

Počet úmrtí na Slovensku rastie
Počet SARI/SARS od roku 2015 narástol z 35 v sezóne 2015/16 na 123 v sezóne 2018/19. V tejto poslednej sezóne zo 123 ťažkých prípadov zomrelo 57 pacientov. Ani jedna osoba nebola očkovaná. Do 45 rokov bolo 10 úmrtí, 8 úmrtí bolo vo vekovej skupine 45-55 ročných a nad 55 rokov bolo minulú sezónu 39 úmrtí. SARI/S to sú úmrtia priamo na infekciu dýchacích ciest spôsobenú vírusom chrípky.

Okrem toho máme na Slovensku každoročne ešte viac ako 800 úmrtí, ktoré sú spôsobené komplikáciami chronických ochorení, ktoré vyvoláva epidémia chrípky, vrátane akútnych infarktov myokardu, ako už bolo uvedené.

Očkovacia vakcína – aktuálnosť zloženia
Zloženie vakcíny je v súlade s evolúciou vírusu chrípky, dnes používaná vakcína je tetravalentná, obsah vakcinálnych kmeňov pokrýva všetky možnosti chrípkových kmeňov (A/H3N2, A/H1N1, B/Victoria, B/Yamagata). Toto zaručuje účinnosť vakcíny proti aktuálne cirkulujúcim vírusom chrípky v tejto sezóne.

V minulosti SARI/SARS prebiehalo obdobne ako dnes. Len vtedy nemali ľudia možnosť sa dať zaočkovať.

Kazuistika SARI/SARS z histórie
V roku 1918 zobral Egon Schielle, významný rakúsky expresionistický maliar, svoju manželku Edit na cestu po vojnou zničenej Európe. 19. októbra Edit ochorela na „španielsku chrípku“. Mala 25 rokov a bola v 6-tom mesiaci tehotenstva. Egon predpovedal zlý osud keď nakreslil už v roku 2010 portrét „Smrť matky“ a akoby to bol posledný portrét jeho ženy a jeho dieťaťa. 28.10. Edit umiera a 31.10. zomiera aj Egon Schielle vo svojich 28 rokoch na ochorenie s prejavmi ťažkej chrípky.

V období pandémie v roku 2009 zomrelo na Slovensku 13 tehotných žien. Preto sa pristúpilo k plošnému očkovaniu tehotných žien proti chrípke.

Rizikové skupiny
Tehotné ženy
Deti do 5. roku života
Zdravotníci
Chronicky chorí pacienti (dýchacie, srdcovocievne, neurologické, neuromuskulárne, imunodeficity, ochorenia pečene, metabolické, napríklad diabetes a iné)
Seniori
Kontakty rizikových osôb

Ale ako potvrdzuje uvedená kazuistika pred rizikom závažného priebehu chrípky nie je chránený nik, ani mladí a zdraví ľudia. Chrániť sa očkovaním má význam pre všetkých.

Vakcíny proti chrípke
Plná 0,5 ml dávka aj pre deti medzi 6 a 35 mesiacom. Všetky vakcíny sú neživé neobsahujú žiadne živé vírusy ale iba informačné častice – antigény z vírusov. Podáva sa 1 dávka 0,5 ml v októbri až novembri, u detí do 9. roka prvoočkovaných sa odporúča 2. dávku zopakovať o mesiac a opakovať druhú dávku sa odporúča o mesiac aj u imunokompromitovaných pacientov, teda aj u polymorbídnych seniorov.

Bezpečnosť
Vakcíny proti chrípke sú bezpečné a účinné aj u pacientov alergických na vaječné bielkoviny a to aj u najzávažnejších foriem alergie(anafylaxia) pretože dnes používame iba vakcíny so zníženým obsahom vaječných proteínov, ktoré nevyvolávajú alergickú reakciu.

Špecifikum pre očkovanie starých ľudí
Existuje obmedzenie tvorby protilátok po očkovaní proti chrípke u osôb 60 ročných a starších. Ochrana po očkovaní u starších osôb pretrváva od 14 dní po 4,5 mesiaca, na rozdiel od mladších osôb, kde tvorba protilátok dosahuje účinné hladiny cca 6 mesiacov. Epidémie sa vyskytujú január- marec, preto očkovanie starších ľudí je lepšie presunúť na november a december. Ak očkujeme príliš skoro (september- október), v čase epidémie už klesá hladina protilátok. Odporúčať možno aj dvojdávkové schéma, zaočkovať starých a multimorbídnych pacientov druhou dávkou vakcíny v intervale 1 mesiac po prvej dávke podobne ako odporúčame očkovať deti do 9 rokov, ktoré doteraz neboli očkované.

Tehotenstvo
V tehotenstve je zvýšené riziko ochorieť na chrípku a jej priebeh býva komplikovanejší. Ide o ohrozenie dvoch osôb matky aj dieťaťa. Očkovanie proti chrípke je účinné ale aj bezpečné u tehotných žien a to bez ohľadu na štádium gravidity. Je odporúčané ako štandardná súčasť starostlivosti o tehotné ženy. Chráni tehotnú ženu a potom aj kojené dieťa v prvých mesiacoch života. U kojených detí je preukázaná 45-92% účinnosť očkovania.

Komplikácie
Sekundárne infekcie respiračného systému-sinusitída (zápal dutín), bronchopneumónia (zápal pľúc), otitída (zápal ucha)
Primárna intersticiálna pneumónia
CNS komplikácie – encefalitída (zápal mozgu)
Myozitída s myoglobinúriou- zápal svalov ich rozpad a vylučovanie v podobe myoglobinu močom môže upchať obličky a viesť až k ich akútnemu zlyhaniu
Srdcovocievne komplikácie – zápal svalu -myokarditída, arytmie, upchatie ciev – infarkt
Zhoršenie iného chronického ochorenia – bronchiálnej astmy, chronickej obštrukčnej choroby, diabetu, ischemickej choroby srdca, neurologické ochorenie a iné.

Fakty o chrípke a o očkovaní
Chripka a zápal pľúc (pneumónia) patria stále k najčastejším príčinám smrti. Na Slovensku chrípka je príčinou cca 1000 úmrtí ročne. Týchto ľudí by sme mohli zachrániť očkovaním.
Vedľajšie reakcie po očkovaní sú mierne a trvajú 1-2 dni, klasická chrípka trvá minimálne 5-7 dní.
Očkovanie proti chrípke chráni pred jej komplikáciami a hospitalizáciami, najmä rizikových pacientov ale aj celkom zdravých a mladých. Očkovanie proti chrípke má dokázanú účinnosť (68-85%) a chráni najmä proti ťažkým formám chrípky a úmrtiam. U nás dostupné vakcíny neobsahujú vírus chrípky, nehrozí prenos ochorenia. Očkovanie proti chrípke zabezpečuje aj komunitnú imunitu, t.j. zníženie šírenia chrípky v populácii. Tým, že sa dáme zaočkovať chránime seba ale aj svoje kontakty. Očkovanie je bezpečné, komplikácie po prekonaní prirodzenej infekcie sú neporovnateľne častejšie ako po aplikácii vakcín.

Slovenský paradoxdlhodobo klesajúci trend preočkovanosti populácie proti chrípke. Napríklad v roku 2009 sme mali zaočkovanosť 12,8% celej populácie,  v sezóne 2018/19 4,4% a v tejto sezóne to bude menej ako 2%! (?). V preočkovanosti seniorov sme vlani dosiahli 13% ale tento rok klesáme pod 10%. Viac vakcín ani pre túto najohrozenejšiu skupinu obyvateľov zlyhávajúci štát dnes nie je schopný zabezpečiť. A tak aj v očkovaní seniorov patríme medzi najhoršie štáty OECD (https://data.oecd.org/chart/5kC0).

Japonsko
V Japonsku je preočkovanosť proti chrípke u populácie staršej ako 65 rokov viac ako 50% t.j. viac ako 13 mil. japonských seniorov sa očkuje každoročne proti chrípke, vrátane cca 70 000 storočných Japoncov. Na Slovensku je dnes zaočkovaných menej ako 10% ľudí nad 65 rokov to je spolu cca 70 000 ľudí. No to ako v Japonsku zaočkovaných 100 ročných. Takže okrem prepracovaného očkovacieho programu pre deti čo je jedným z dôvodov zasa v Japonsku najnižšej detskej úmrtnosti na svete, je tu aj dobre zavedené očkovanie proti chrípke, ktoré sa podieľa na ich dlhovekosti. Dlhovekejší ako Japonci sú už iba Kórejci, kde je každoročná preočkovanosť seniorov proti chrípke viac ako 80%. Slovensko sa zaraďuje vo svete k zaostávajúcim krajinám, ako v preočkovanosti proti chrípke, tak aj v strednej dĺžke života.

Záver
Chrániť zdravie sa vždy oplatí mladým aj starším. Nová štvorvalentná vakcína proti chrípke poskytuje lepšiu ochranu. Chráni:
– mladých pracujúcich pred práceneschopnosťou,
– tehotné ženy a ich deti,
– chronicky chorých pred zhoršením základnej choroby a smrťou,
– staršie osoby pred odkázanosťou na druhých a smrťou.
Strach z nežiadúcich účinkov je zbytočný, vakcína je neživá, účinná a bezpečná pre všetkých.

Úspech liečby kovidu na Slovensku

05.01.2021

Ešte málo udomácnená, ale veľmi povzbudivá informácia je, že kovid je jednoducho a úspešne liečiteľné ochorenie a to nielen u mladých a mladších dospelých pacientov, ale aj u starších a aj celkom starých polymorbídnych seniorov a to dokonca v súčasných podmienkach na Slovensku. Základný predpoklad úspechu ale je, že sa musí začať liečiť vo včasnej ambulantnej [...]

Čakanie, až na nemocnicu, zabíja

30.12.2020

Nemocnice padajú na bordel organizovaný Krajčim v zdravotníctve. Veď ako by to mohlo byť dnes v nemocniciach inak pod vedením lesníka, výrobcu okien, či cirkevného hodnostára. Covid je iba zásterka na túto sabotáž riadenia z najvyššieho postu. Vírus je nebezpečný preto, že Krajči blokuje jeho liečenie v ambulanciách, blokuje dostupnosť účinných liekov. Inak je ľahko [...]

Toto očkovanie je čudné

28.12.2020

Namiesto toho, aby sme zabezpečili účinnú prevenciu, t.j. aspoň fortifikáciu potravín vitamínom D a účinnú včasnú ambulantnú liečbu, ktorá je dnes už niekoľko mesiacov známa a je pre každý štát k dispozícii, lacná a pre štát bezproblémovo dostupná (isoprinosine, ivermectin, hydroxychlorochin, acylpyrin…), nechávame ľudí celkom zbytočne zomierať. Nechávame [...]

učiteľ slovenska 2020

Učiteľom Slovenska 2020 je pedagogička zo Senca

21.01.2021 18:42

V novovytvorenej kategórii Učiteľ na diaľku vyhral Dávid Králik.

český parlament

Potýčka kvôli rúškam. V českom parlamente sa pobili poslanci

21.01.2021 18:16

Nezaradený poslanec Lubomír Volný sa dostal do slovného konfliktu s podpredsedom Poslaneckej snemovne Tomášom Hanzelom.

NR SR

Čepček opäť navrhuje obmedzenie potratov, vysvetľovať to má na klube OĽANO

21.01.2021 17:44

Poslanec Martin Čepček (OĽANO) podobný návrh už podával v lete minulého roka.

Filipíny, chocolate hills, čokoládové kopce,

Pri južných Filipínach zaznamenali silné zemetrasenie s magnitúdou 7

21.01.2021 17:24

V oblasti nebolo vydané varovanie pred vlnami cunami.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 102
Celková čítanosť: 566692x
Priemerná čítanosť článkov: 5556x

Autor blogu