Založ si blog

Mládež nepanikáriť! Ohrození sú najmä starší ako 60 rokov a chronicky chorí

x
1. Mládež nepanikáriť! Nie je dôležité aký počet je denných nárastov ale v akom sú veku. Mladí ochorenie prekonávajú väčšinou ľahko a bez závažných následkov. Preto treba preventívne chrániť predovšetkým starších ako 60 rokov a chronicky chorých v každom veku. Na tieto rizikové skupiny je potrebné sústrediť pozornosť a maximum materiálnych a personálnych zdrojov.
xx
2. Nepanikáriť! Najvážnejšie ohrození sú starší ako 60 rokov a chronicky chorí. U mladých a zdravých ľudí má ochorenie ľahší priebeh. Aj oni sa musia báť, ale hlavne o svojich starých rodičov a členov rodiny s chronických ochorením. Čím skôr to mladší ľudia (do 60 rokov) prekonajú, tým bude populácia skôr imúnna a epidémia sa utlmí sama od seba. Treba postrážiť, aby sa infekcia neprenášala na starých a chronicky chorých. Obvykle táto infekcia prebieha u mladších (do 60 rokov) ako bežná viróza, ktorú si človek pre ľahký priebeh ani nemusí všimnúť. Takže základ je nerobiť paniku. Viac nám uškodí panika ako choroba.
xxx
3. Nepanikáriť! Zomierajú iba starí a chronicky chorí, mladí a zdraví sú zatiaľ mimo nebezpečenstva smrti. Problém je, že môžu nakaziť starších ako 60 rokov a tí to potom môžu odniesť aj na živote. Preto sa treba sústrediť na ochranu ľudí vo veku 60 a viac rokov, vybaviť ich rúškami a navštevovať ich len v rúškach. Zatvorili sme školy, možno to nebol najlepší nápad. O deti sa viac musia starať starí rodičia a sú tak viac exponovaní infekcii. A oddiali sa nástup populačnej imunity u populácie mladých (oslabí sa herd efekt)
xxxx
4. Posúďte si riziko, ktoré vám hrozí ak by ste ochoreli:
ÚMRTIA NA COVID19 v ČÍNE v závislosti od VEKU
80+ rokov 14,8% – 21.9%
70 – 79 rokov 8,0%
60 – 69 rokov 3,6%
50 – 59 rokov 1,3%
30 – 49 rokov 0,4%
30 – 39 rokov 0,2%
20 – 29 rokov 0,2%
10 – 19 rokov 0,2%
0 – 9 rokov žiadne úmrtia
Predpokladám, že vo vekových kategóriách pod 60 rokov boli úmrtia zaznamenané u pacientov s chronickými ochoreniami srdcovocievneho a dýchacieho systému, u diabetikov a onkologických pacientov.
xxxxx
5. Jedinou ochranou populácie pred touto infekciou je jej prekonanie alebo očkovanie tak, aby ľudia získali dostatočnú ochrannú hladinu protilátok proti tomuto vírusu. Z tabuľky úmrtnosti vyplýva, že deti a mladší ľudia sa nemusia obávať najzávažnejších následkov ochorenia, prekonajú ho väčšinou bez závažných problémov a stanú sa imúnni. Každý kto túto infekciu prekoná má už protilátky a už sa jej nemusí báť a aj z hľadiska prenosu na druhých ľudí sa stane bezpečný. Preto ľudia, ktorí sa vracajú z Talianska, z ktorých mnohí už infekciu prekonali a majú proti nej protilátky sú naopak bezpeční a môžu sa bezpečnejšie postarať aj o svojich starších rodičov a starých rodičov.
xxxxxx
6. Zvýšené nebezpečie pre populáciu Európy aj Slovenska!

Európa je pochopiteľne ohrozená viac ako Čína preto, lebo tu máme prestarnutú populáciu.

Čína
celková populácia 1,4 mld (100%); vo veku 60-80 117 mil (8%); vo veku nad 80 rokov 16 mil (1,14%)
Európa celková populácia 0,740 mld(100%); vo veku 60-80 150,1 mil (20%); vo veku nad 80 rokov 40,5 mil (5,5%)
Taliansko celková populácia 60,5mil(100%); vo veku 60-80 14 mil(21,5%); vo veku nad 80 rokov 4,75 mil (7,3%)
Slovensko celková populácia 5,5 mil(100%); vo veku 60-80 rokov1,08 mil (19,6); vo veku nad 80 rokov 0,185 (3,36%)

Preto u chorých vo vyšších vekových kategóriách možno očakávať aj vyššie absolútne počty úmrtí. Napríklad vo vekovej  kategórii tých, z ktorej mali v Číne 14,8 – 21,9% úmrtnosť, teda ľudí nad 80 rokov máme v Európe percentuálne v priemere až 5,5%, v Taliansku 7,3%, na Slovensku 3,36%, ale v Číne iba 1,14%. Teda 5x, 7x a 3x viac ako v Číne. Ak nebudeme robiť prísne protiepidemické opatrenia zamerané, nie rovnako na všetkých, ale viac na starých ľudí, môže byť úmrtnosť v absolútnych počtoch veľmi vysoká, v priemere aj 5-násobne vyššia ako v Číne. A zomierať budú ľudia starší ako 60 rokov a chronicky chorí, nie mladí a zdraví. Mladí a zdraví by tak ako sa ukázalo v Číne nemali zomierať. Preto míňanie prehnaných opatrení na mladých a zdravých je v tejto situácii nedostatku plytvanie, ktoré môže viesť k zlyhaniu a nezvládnutiu epidémie. Mladí a zdraví by akurát aj preto mali nosiť poctivo rúšky, aby nepreniesli infekciu na svojich príbuzných, rodičov a starých rodičov a priateľov v rizikových skupinách.
xxxxxxx
7.
Rúškami a respirátormi je treba prednostne vybaviť zdravotníkov v prvom kontakte (dodnes sa to neudialo), všeobecných lekárov, pediatrov, zubárov, primárnych gynekológov, lekárov na centrálnych príjmoch a pohotovostiach, na pneumológiach, ORL a infekčných oddeleniach a ľudí nad 60 rokov a chronicky chorých. Čiže doslova selekcia v ochrane je práve tu a teraz najviac namieste, aby sa čo najlepšie využili existujúce obmedzené zdroje a prostriedky. Čo najlepšie izolovať ľudí nad 60 rokov a všemožne ich chrániť, to musí byť príkaz dňa pre štát, obce ale hlavne pre ich príbuzných, deti a vnukov. V niektorých štátoch uvažujú, že budú seniorov zhromažďovať a celkom izolovať v chránených objektoch na to vyčlenených (Francúzsko, Británia, Nemecko). Ľudia do 60 rokov pokiaľ nemajú chronické ochorenie sa nemusia báť prekonania infekcie koronavírusom viac, než ako prekonania chrípky. U tejto skupiny ľudí bývajú priebehy od veľmi ľahkých až nepoznaných po klasický priebeh ako pri každoročnej chrípke. Nebezpečnejšie u týchto mladších ako 60 rokov a zdravých je nie vlastné ochorenie, ale to, že toto ochorenie môžu šíriť do skupiny starších. Úmrtia vo veku do 60 rokov sa vyskytujú ak sa jedná o osoby so súčasným chronickým ochorením srdcovocievnym, cukrovkou, chronickým ochorením dýchacieho systému, onkologickým ochorením. Preto aj u týchto chronických pacientov do 60 rokov je zvýšená ochrana na mieste. Zdraví v tejto vekovej kategórii, čím skôr ochorejú a prekonajú túto infekciu a získajú protilátky, tým lepšie, pretože tým lepšie a skôr bude celá populácia chránená. Protilátky v populácii budú v nej obmedzovať  šírenie infekcie a prenos na rizikové skupiny.
xxxxxxxx
8.
Mladí zdraví by si mali osvojiť, že im smrteľné nebezpečenstvo z koronavírusu nehrozí. Hlavné je nešíriť paniku a nepoddať sa panike. Panika môže byť nebezpečnejšia ako následky koronavírusu. Ako najmenej postihnutá časť populácie je potrebné aby práve oni sa usilovali čo najviac pomáhať starým a chorým. Ale vždy s dobre sediacou rúškou a opakovane umývanými rukami!
xxxxxxxxx
Každý by mal dnes nosiť rúšku, aby chránil predovšetkým druhých, ale samozrejme, že aj seba. Ak nie sú rúšky v distribúcii tak si ich treba ušiť, alebo ochranu improvizovať (šatka, šál). A skontrolovať aj seniorov vo svojom dosahu, či sa im podarilo zabezpečiť si tiež rúšky. Výhodou doma ušitých rúšok je, že sa dajú prať a žehliť a tak použiť aj opakovane.
xxxxxxxxxx
9. Dôležité odporúčanie pre liečbu – od 12/2020 zmena, neodporúča sa už paralen ani ibuprofen, ale na prvom mieste odporúčame užívať acylpyrín vždy a všade keď je to možné namiesto paralenu aj ibuprofenu. Acylpyrín pôsobí proti trombózam, ktoré pri kovide poškodzujú pľúca a iné orgány a podstatne zlepšuje prognózu. Samozrejme je veľmi dôležité piť veľké množstvo horúcich tekutín a prijímať vitamíny C, D a kov Zinok.
xxxxxxxxxxx
10. U detí, zdravých a mladších ľudí (do 60 rokov veku) z doterajšieho priebehu pandémie možno predpokladať, že väčšina prirodzene bez väčších následkov prekoná infekciu, čím získajú prirodzenú imunitu. Ak by väčšina populácie takto získala prirodzenú imunitu, obmedzili by sa možnosti prenosu aj na starých a chronicky chorých (herd efekt). Pre starších a chronicky chorých bude definitívnou záchranou až očkovanie. Na príprave vakcíny sa už pracuje, no bude najskôr k dispozícii až o rok. Dovtedy je pre ich zdravie rozhodujúca, čo najdôkladnejšia izolácia pred infekciou, prinajmenšom striktne dbať o nosenie rúšky u týchto osôb aj u ich návštev.
xxxxxxxxxxxx
11. Nepanikárme a vždy hľadajme  aj v zložitej situácii racionálne východisko! Treba nám urobiť všetko tak najlepšie ako sa len dá. A potom nám zostane ešte pokora, viera a nádej.

Poďme voliť mier, proti mäsiarovi Korčokovi

03.04.2024

Korčok je klon Zelenského, Bidena, Albrightovej, Pavla, Kisku, Čaputovej, Fialu, Leyenovej, Dzurindu, Demeša, Matoviča, Hegera… Tieto mená, toto panoptikum najodpudzujúcejších vojnových štváčov predsa nemôže nikoho presvedčiť o dobrých úmysloch. Dopomôcť k uchopeniu moci na Slovensku týmto neľudským kreatúram prostredníctvom nesvojprávnej bábky, Korčoka? To [...]

Zločiny proti pravde

01.04.2024

Zoberme si do hľadáčika progresívnych škrabákov. Z hľadiska úrovne, extrémnosti a nedôveryhodnosti sú Tódová, Vagovič a Hanzelová na špici pelotónu aktivistických pseudožurnalistov. „Todová je navyše dôvodne podozrivá z toho, že bola konfidentkou organizovanej skupiny v štruktúrach orgánov činných v trestnom konaní, ktorá manipulovala s trestnými konaniami“ [...]

Volebný kompas

19.03.2024

Každého človeka môžeme posudzovať podľa rôznych kritérií. Zhodnotiť jeho vlastnosti, ktoré sú navrstvené vo viacerých úrovniach. 1. Morálna úroveň čestný/nečestný – čestnosť človeka a teda aj politika by mala byť hodnotou u tejto profesie postavenou na piedestál. Pellegrini prezidentské voľby organizuje a súčasne v nich kandiduje. Vlastnú kandidatúru de [...]

Šaľa Duslo Čpavok 4

Vo fabrike Duslo Šaľa došlo k tragédii, zamestnanec neprežil pád zo šesťmetrovej výšky

17.04.2024 17:24

Prípadom sa už zaoberá polícia aj Inšpektorát práce Nitra

SR Topoľčianky prezidentka NSK rozlúčka NRX

Čaputová sa rozlúčila s Nitrianskym krajom symbolicky na zámku

17.04.2024 16:50

Zámok v Topoľčiankach je podľa slov prezidentky jedným zo symbolov našej štátnosti.

Norbert Paksi

Súd povolil obnovu konania v prípade policajného exfunkcionára Paksiho

17.04.2024 16:24

Pôvodný rozsudok, ktorý ho poslal do väzenia, naďalej platí.

Miroslav Lajčák

Borrell nominoval Lajčáka na post veľvyslanca EÚ vo Švajčiarsku

17.04.2024 16:13

Lajčák je v súčasnosti osobitným predstaviteľom Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 177
Celková čítanosť: 1242722x
Priemerná čítanosť článkov: 7021x

Autor blogu