Založ si blog

Psychoši proti vedeckej medicíne

Závažnosť súčasnej koronavírusovej infekcie
1. Bezpríznakový priebeh má viac ako cca 80% prípadov a jedná sa vždy o celkom zdravých jedincov.
2. Ľahký priebeh so zvýšenou teplotou, nádchou, kašľom, bolesťami v kĺboch, svaloch, stratou čuchu môže mať cca 15% prípadov.
3. Závažný priebeh, ktorý má menej ako 5% prípadov, vzniká iba vtedy, keď je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a) Ak je infekčná dávka neobvykle vysoká, t.j. je vysoká koncentrácia vírusu vo vdychovanom vzduchu, alebo je dlhá expozícia kontaminovanému vzduchu. Takto môže ochorieť aj jedinec so zdravou imunitou.
b) Ak je človek, ktorý je vystavený nákaze, neobvykle vnímavý (preexistujúce ochorenie dýchacích ciest, závažná vrodená alebo získaná porucha imunity, vysoký vek, niektoré špeciálne vrodené defekty imunity (defekt tvorby interferónu alfa…). Ochorenie u takýchto ľudí postihuje aj pľúca a preto k príznakom pribudne aj rôzny stupeň dušnosti. Pacienti, ktorí majú chorobou Covid postihnuté pľúca sú obvykle hospitalizovaní. Pri obzvlášť závažnom priebehu (menej ako 1%) je nutná starostlivosť na jednotke intenzívnej starostlivosti, prípadne aj s použitím ventilátora obdobne ako to je aj u iných SARI napríklad pri chrípke.
Treba uviesť, že Covid-19 pozitívny pacient nebýva hospitalizovaný iba z dôvodu ťažkého priebehu choroby Covid, ale často ide o zhoršenie iného chronického alebo akútneho ochorenia, napríklad srdcový infarkt, srdcové zlyhávanie, cievna mozgová príhoda, alebo prípadne aj operácia slepého čreva alebo iná náhla brušná príhoda. Covid-19 pozitivita v týchto prípadoch nie je príčinou hospitalizácie ale iba vedľajší nález.
Nákazlivosť závisí od toho, či je prítomný kašeľ a nádcha, pri ktorých zo sekrétov dýchacích ciest vznikajú infekčné kvapôčky, ktoré sa šíria vzduchom v okolí chorého. U osôb, ktoré tieto príznaky nemajú je nákazlivosť veľmi malá.

Ochorenie Covid postihuje sliznice dýchacieho systému a iba v ťažkých prípadoch aj pľúca. Postihnutie iných systémov a ani dlhodobé následky sa na stotisícoch ľudí, ktorí ochorenie Covid doteraz prekonali, nepotvrdili.

Čo znamená keď pribúdajú počty pozitívne testovaných?
Keď nepribúdajú chorí ale iba pozitívne testovaní tak to pre zdravie populácie nie je nič ohrozujúce. Znamená to iba to, že vírus tak ako tisícky iných vírusov a baktérií prechádza cez populáciu, čo je prirodzený proces, ktorý sa tu  opakuje od nepamäti, s každým novým mikróbom a je podstatou fungovania prirodzenej populačnej imunity, ktorá funguje nepretržite a bez nášho zásahu automaticky na pozadí, a ktorá nás bez nášho vedomia od nepamäti účinne chráni. Veď len vďaka tejto kolektívnej imunite ľudstvo prežilo tisícky doterajších epidémií. Dnešné postupné a regulované šírenie vírusu, dokonca bez toho aby ľudia ochoreli nepredstavuje preto žiadne ohrozenie.

Kedy by boli obavy na mieste?
Keby začali pribúdať aj chorí a to hlavne ťažké prípady ochorení dýchacieho systému.
Celá dnešná štatistika Covidu nie je vôbec postavená na hlásení počtov chorých, ale na hlásení iba počtov pozitívne testovaných, čo je postavenie medicíny na hlavu. A to čo sa deje denne v médiách, je z môjho pohľadu lekára, dezinformačná kampaň. Prečo sa nehlásia chorí, tak ako to bolo doteraz vždy napríklad u chrípky? Na báze týždenných hlásení? U chrípky je vyhlásená epidémia keď je za týždeň  hlásených 1600-1800 chorých na každých 100 000 obyvateľov t.j. na Slovensku to býva súčasne minimálne 1 mil. chorých a na túto chrípkovú epidémiu každoročne zomrie cca 1000 pacientov. Koľko je zatiaľ hlásených týždenne chorých na Covid na 100 000 obyvateľov? Nikto? Hlásení nie sú žiadni chorí, možno však predpokladať, že aspoň tí hospitalizovaní boli chorí. Tak za celé obdobie 5 mesiacov vieme doložiť, že cca 300 hospitalizovaných malo aj klinické príznaky ochorenia dýchacích ciest. Takže 300 vykázaných chorých z  5,5 milióna obyvateľov za 5 mesiacov, to je koľko chorých na 100 000 obyvateľov á 1 týždeň? No je to cca 6/100 000 obyvateľov. Čiže nie 1600-1800 ale 6(šesť) a nie týždenne ale súhrnne za 5 mesiacov. Na čo sa to tu vlastne hráme, na akú pandémiu?? Momentálne nemáme (vďaka zmätočnému hláseniu) žiadnych vykázaných chorých a na celom Slovensku je 42 hospitalizovaných z toho štyria polymorbídni seniori sú napojení na umelú ventiláciu.

Diagnostika Covidu
Potvrdenie akútneho ochorenia Covid je založené na súčasnom splnení troch podmienok:
1. prítomnosť klinických príznakov, ktoré zodpovedajú respiračnej infekcii (zvýšená teplota, nádcha, kašeľ, prípadne dušnosť)
2. u človeka s normálnou imunitou je podmienkou, že ochorenie trvá menej ako 14 dní
3. v dýchacích cestách pacienta sa preukáže koronavírusová RNA

Pozitívne testovaný nie je chorý, ale spravidla celkom zdravý.
Iba prítomnosť koronavírusovej RNA v dýchacích cestách bez splnenia ostatných podmienok (klinické príznaky) svedčí o bezpríznakovom priebehu infekcie, ale môže to byť aj stav po jej bezpríznakovom prekonaní, kedy v dýchacích cestách sa ešte môžu nachádzať fragmenty vírusu, ale už nie živý vírus a takýto človek infekciu v žiadnom prípade preniesť nemôže.

Každého človeka chránia prirodzené mechanizmy imunity a všetkých spoločne nás chránia populačné mechanizmy imunity. Každý máme túto silnú dvojitú ochranu pred infekciami.
Na základe doterajšieho priebehu pandémie sa predpokladá, že imunitné mechanizmy zdravého človek dokážu zastaviť množenie vírusu a tým ho zlikvidovať do 14 dní. Ak má človek infekciu dýchacích ciest, ktorá trvá viac ako 14 dní a v jeho dýchacích cestách sa preukáže koronavírusová RNA, potom je vysoko pravdepodobné, že už ide iba o fragmenty usmrteného vírusu. Inak povedané taký človek, pokiaľ nemá závažnú poruchu imunity sa považuje za neinfekčného.  V sporných prípadoch možno zistiť životnosť vírusu pomocou kultivačných techník, ktoré preukážu živý vírus, nie iba jeho mŕtve fragmenty, ako to môže byť v prípade výteru na stanovenie RNA.

Z uvedeného vyplýva prekvapivý záver:
Zistenie vírusovej RNA vo výtere z nosohltana nemusí znamenať, že taký človek je chorý, ani to, že je infekčný. Pravdepodobnosť, že by bezpríznakový (zdravý) človek, ktorý má pozitívny výter vírusovej RNA z nosohltana, mohol nákazu šíriť na zdravú populáciu, je veľmi malá. Mohol by túto infekciu šíriť iba pri kontakte s oslabenými jedincami (nemocnice, DD a opatrovateľské ústavy, seniori a chronicky chorí) a preto by sa mal týmto skupinám cielene vyhnúť na cca 14 dní.

Má zmysel vyšetrovať bezpríznakové, zdravé osoby, ktoré boli v kontakte s Covid-19 pozitívnym človekom?
Môže byť bezpríznaková pozitívne testovaná osoba pre svoje okolie nebezpečná?

1. Pozitívny výsledok bude znamenať, že vyšetrovaná osoba má infekciu, ktorá prebieha bezpríznakovo alebo, že ju už bezpríznakovo prekonala. Títo ľudia môžu 14 dní vylučovať vírus do svojho okolia, ale v množstve veľmi malom. Takéto množstvo nepredstavuje pre bežnú populáciu nijaké vážne ohrozenie. Mohli by byť infekční pre vysoko vnímavé osoby s narušenou imunitou a preto by počas 14 dní nemali navštevovať zdravotnícke zariadenia, domovy seniorov a podobné sociálne zariadenia, kde by mohli ohroziť imunitne oslabených ľudí.
2. Negatívny výsledok neoprávňuje k žiadnemu záveru. Je možné, že u vyšetrovanej osoby vôbec nedošlo k nákaze, ale nedá sa vylúčiť ani možnosť, že sa práve nachádza v inkubačnej dobe a choroba prepukne v najbližších dňoch. Testovanie bezpríznakových osôb sa môže využívať na potvrdenie neinfekčnosti iba na dobu maximálne 24 hodín.

Keď uvážime relatívne malý prínos poznania pozitívnych výsledkov na ochranu populácie, dôjdeme k záveru, že vyšetrovanie bezpríznakových osôb nie je prínosné. Namiesto vyšetrovania stačí odporúčanie, aby bezpríznakové osoby, ktoré boli v posledných 14-tich dňoch v kontakte s pacientom s Covidom, nenavštevovali počas týchto 14 dní zdravotnícke zariadenia, domovy seniorov a podobné miesta, kde by hrozilo nakazenie ľudí s oslabenou imunitou, alebo aby dôsledne nosili pri styku s týmito ľuďmi rúško, alebo lepšie respirátor bez výdychového ventilu.

Je možné pomocou testovania včas zachytiť začínajúcu epidémiu, alebo jej druhú a ďalšie vlny?
Celkový počet nakazených osôb je možné zistiť plošným testovaním vybranej vzorky populácie. Teda nie nesystematickým testovaním ako je to dnes v SR, kde testovaní nie sú pacienti s respiračným ochorením, ale často je indikáciou strach z infekcie Covid a vyšetrenie si môže indikovať aj každý sám, bez toho aby splnil odborné kritériá. Takéto výsledky nemajú prognostický význam a sú iba nejasnou zmesou náhodných čísiel bez výpovednej hodnoty. Naviac keď sa nevykazujú ani počty chorých, ale iba počty pozitívne testovaných, tak takéto výsledky sú z odborného hľadiska nedostatočné a z hľadiska informovania laickej verejnosti zavádzajúce a bohužiaľ nie upokojujúce ale panikogénne.
Pre základnú orientáciu by bolo oveľa presnejšie a jednoduchšie zisťovať koncentráciu vírusu v prostredí, napríklad v odpadných vodách ako sa zisťovalo napríklad aj v máji 2020 v Bratislave a experti našli nulovú hladinu koronavírusu v odpadných vodách z Bratislavy a asi aj preto toto monitorovanie nepokračovalo.
Z hľadiska zdravotníctva je najdôležitejšie poznať trendy v počte závažných prípadov Covidu. V prípade že sa zvyšuje obsadenosť intenzívnych lôžok, tak by mali byť na Covid testovaní všetci pacienti s horúčkou, zápalom pľúc alebo akútnou respiračnou infekciou, ktorí sú prijímaní do nemocníc. Pokiaľ počet osôb s pozitívnym nálezom na Covid zostáva nízky, nie je potrebné mať obavy. Na Slovensku sú v súčasnosti počty hospitalizovaných prípadov Covid minimálne a dlhodobo je ich počet veľmi nízky.

Záhada rozhodovacieho procesu ministra Krajčiho a vlády SR

Zostáva stále záhadou z čoho čerpá minister Krajči presvedčenie o blížiacej sa druhej vlne. Isto si aj pán minister všimol, že počet chorých na Covid je trvale vykazovaný na čísle 0 (nula) a počet závažných prípadov v nemocniciach je stabilne veľmi nízky.

Čisté informácie
V 19. storočí bolo pre zdravie populácie najviac potrebné zabezpečiť čistú vodu. V 20. storočí čistý vzduch. V 21. storočí je pre zdravie populácie najviac potrebné zabezpečiť čisté informácie!
Dnes vidíme, že v súčasnosti umelo rozpútavaná infodémia môže ľudskú spoločnosť veľmi rýchlo vnútorne rozložiť. Stále viac sa dostáva do popredia zásada, že „Záchrana topiacich je v rukách topiacich“.  Každý človek sa musí sám naučiť premýšľať logicky a v súvislostiach, neustále sa vzdelávať,  hľadať pravdivé informácie v zavaľujúcom informačnom balaste. Celkom najdôležitejšie je zachovať si chladnú hlavu, chovať sa zodpovedne, nepanikáriť. Od toho predsa dnes závisí aj osud rodiny každého z nás a celej spoločnosti. Covid-19 nie je ani zďaleka stredoveký mor, ktorý sme zvládli v stredoveku aj bez dnešného „moderného“ zdravotného systému. Je to iba jedna z mnohých respiračných vírusových infekcií, s ktorou si vie náš imunitný systém poradiť a s ktorou sa dá normálne žiť za dodržania jednoduchých všeobecne známych pravidiel.

Zdroj čistých informácií je vedecká medicína
Čisté informácie som čerpal z odporúčaní profesorov infektológie z LF UK Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce, dostupné na týchto linkoch:
1. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-rady-navod-nemocnice-bulovka-lekari_2003181327_cib
2. https://www.lidovky.cz/domov/novy-koronavirovy-manual-od-experta-z-bulovky-co-se-o-covidu-potvrdilo-jak-se-chranit-a-co-s-rizikov.A200807_153224_ln_domov_ele

Prečo nezachránime aj týchto?

23.10.2020

Na Slovensku v období 2007-2017 zomieralo každoročne na chrípku od 210 do 3 703 pacientov (viď tabulka), v priemere zomieralo každoročne na chrípku viac ako 1500 ľudí a to sa dialo celkom bez záujmu médií a tým pádom aj spoločnosti? Na zápal pľúc ročne ochorie 17 000 pacientov a 2700 z nich na pneumóniu zomrie, z toho je 2200 seniorov. A médiá sú opäť ticho? O viac ako [...]

Ako prežiť Matoviča

22.10.2020

Tým že Matovič ide ľudí nahnať na testovanie, kde budú na jednom mieste donútení byť zdraví aj chorí, tesne vedľa seba a všetci budú prechádzať cez ten istý malý uzavretý priestor a vdychovať a vydychovať ten istý vzduch, tak vzniknú ideálne podmienky na prenos infekcie z infikovaných, na doteraz neinfikovaných a to najmä na rizikové skupiny seniorov a chronicky [...]

ABC imunity

10.10.2020

Spoločný menovateľ akútnych aj chronických ochorení je stav imunity. Zodpovedá za prevenciu infekčného aj nádorového ochorenia. Poznáte ľudí, ktorí majú tri a viac krát do roka infekciu dýchacích ciest, prechladnutia, zápaly hrdla a priedušiek? Alebo časté infekcie močových ciest, zápaly močovej trubice, močového mechúra? Viete, že pri vzniku nádorového [...]

koronavírus

Česká štúdia: Antigénové testy nie sú spoľahlivé

28.10.2020 06:00

Oplatí sa vymeniť PCR testy za antigénové? Podľa novej štúdie Fakultnej nemocnice v Motole nie.

koronavírus prevencia ochrana

ONLINE: Brusel navrhne, čo s koronavírusom

28.10.2020 06:00, aktualizované: 06:15

V európskych krajinách naďalej pribúda nakazených koronavírusom. Brusel chce oznámiť svoju predstavu, ako spoločne bojovať s vírusom.

Election 2020 Foreign Policy

Výsledky? Násilie? USA sú v neistote

28.10.2020 06:00

Ako sa vyrieši hádanka, či bude v Bielom dome pokračovať republikán Donald Trump, alebo ho nahradí demokrat Joe Biden?

vedci, Zuzana Čaputová, Krčméry, Pastoreková

Slovenskí vedci: Konečne nás počúvajte! Aj po testoch musia byť obmedzenia

27.10.2020 23:00

Slovenskí vedci sa ponúkajú, že pomôžu pri zvládnutí pandémie, aby straty - ľudské aj ekonomické, boli čo najmenšie.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 475860x
Priemerná čítanosť článkov: 5598x

Autor blogu