Založ si blog

Naša nečinnosť nás zabíja, nie kovid

Stratégia zápasu s pandémiou sa nemôže opierať len o dva piliere, t.j. o epidemiologické opatrenia a o testovanie. V prvom epidemiologickom pilieri je prevencia  pochopená iba v zmysle opatrení ROR (rúška, odstup, ruky), určovania karantény a izolácie a vyhlasovania núdzového stavu s uzamykaním života spoločnosti (lockdown). Tento epidemiologický pilier visí na Slovensku ako na šnúrke od gatí na druhom pilieri, ktorým je masívne testovanie testami, u ktorých nevieme, či zistení pozitívni, nie sú v skutočnosti negatívni a tento fakt ho robí kontroverzným. Tak takáto dehonestácia testovania tu ešte nikdy nebola. Takýto testovací pilier je zjavne červový a čím ďalej je jasné, že testovanie nepatrí do terénu na testovanie zdravých, ale má sa vrátiť do ambulancií lekárov na spresňovanie diagnózy chorých pacientov. Falošné výsledky testov vedú k falošným štatistikám a tie sú príčinou falošných opatrení, ktoré nás doviedli k masovej hystérii a z odborného hľadiska k prešľapovaniu na mieste a ľudia zatiaľ zbytočne zomierajú.
Účinná stratégia musí mať aj ďalšie piliere a to je prevencia profylaxiou čiže predovšetkým podávanie dostatočne vysokých dávok vitamínu D celej populácii, napríklad cielenou fortifikáciou potravín a potom rozhodujúci pilier je aj včasná a účinná ambulantná a následne aj nemocničná liečba. Dôraz na profylaxiu a včasnú účinnú ambulantnú liečbu sú pritom základným  predpokladom zníženia počtu infikovaných, chorých, hospitalizovaných, ventilovaných aj zomretých. A tiež sú prevenciou lockdownov. Predsa keď nebudú chorí, nebudú problémy a práve toto moderné vedecké prístupy dokážu zabezpečiť.

Ani prevenciu profylaxiou u nás štát ešte neobjavil a naopak ju marí tým, že práve v tomto pandemickom období vyradil z úhrady zdravotnými poisťovňami doteraz hradené prípravky vitamínu D, takže už nie je vitamín D hradený na recept ale si ho musí zaplatiť v plnej výške sám pacient.  V liečbe je situácia obdobne zlyhávajúca. Dokonca súčasná ambulantná liečba na Slovensku je úplné fiasko. Oficiálne odporúčania MZSR sú stále, 8 mesiacov od začiatku pandémie, rovnako nedostatočné, pretože nijako nereagujú na súčasné povzbudzujúce vedecké poznatky. To je absolútne neadekvátne, pretože práve včasná cielená liečba pri kovide je rovnako dôležitá, ako včasná liečba pri akejkoľvek inej chorobe. Treba liečiť účinne a zavčasu. A my máme dostupné postupy ako to je možné robiť s veľmi nízkymi nákladmi. Nejde o žiadne drahé špeciálne lieky, ktoré by sa museli zložito podávať napríklad injekčne, ale je všeobecne dostupná lacná a veľmi jednoduchá tabletková liečba.

I. PROFYLAXIA

1.Vitamín D je veľmi efektívna látka aj pre prevenciu aj liečbu kovidu. Aktuálne je publikovaných 37 štúdií, z toho 27 je peer review, čiže prešli veľmi detailnou vedeckou oponentúrou a sú považované za hodnoverné. U 89 % týchto štúdií bol zaznamenaný pozitívny efekt, zlepšenie priebehu ochorenia až o 80 %. Z hľadiska dopadu výšky hladiny D vitamínu na zdravie 95 % štúdií, ktoré sledovali aké majú ľudia hladiny vitamínu D v krvi, potvrdilo, že tí, ktorí majú vyššie hladiny, sú výrazne odolnejší. Teda buď neochorejú vôbec alebo ochorenie má ľahký priebeh a majú nízke riziko, že umrú.

Dávkovanie vitamínu D? Väčšina z nás je vzdelaná v tom, že správna dávka je okolo 400-800 medzinárodných jednotiek. To je dostatočná dávka na prevenciu kostných problémov rachitídy a osteoporózy, ale na udržanie dostatočne silného imunitného systému sú potrebné podstatne vyššie dávky a tie optimálne sú okolo 4000-6000 IU denne, u 80 kg človeka. Keď je človek väčší alebo obézny, potrebuje väčšie dávky, keďže sa vitamín D akumuluje v tukových tkanivách a potom jeho hladina v krvnom sére je nižšia, aj keď ten človek má pomerne veľký príjem. Čiže obézni ľudia potrebujú mať väčší príjem vitamínu D, ešte nad tých 6000 jednotiek denne, ktoré je potrebné optimálne v zime užívať. Mnohí sa boja predávkovania, ale hypervitaminóza D je veľmi zriedkavá porucha a naopak nedostatok vitamínu D je masovo rozšírený. V tomto ročnom období možno aj výrazne viac ako jedna polovica obyvateľov Slovenska má nedostatočnú hladinu vitamínu D.

Tí, ktorí patria do nejakých rizikových skupín, či už z hľadiska veku, alebo majú diabetes, alebo sú obézni, aspoň tí by si mali hladinu vitamínu D v krvi ustrážiť. Jedna štúdia z roku 2017 sledovala celkovú úmrtnosť ľudí, čiže úmrtnosť na všetky príčiny vo vzťahu k hladine vitamínu D v krvi. U tých, ktorí mali koncentráciu nižšiu ako 20 nmol/l bola úmrtnosť zhruba trojnásobne vyššia, optimálna hladina bola až okolo 80 nmol na liter. Na takú by sme mali ašpirovať, ale väčšina obyvateľov ani len netuší, akú majú sérovú hladinu vitamínu D.

Fortifikácia potravín vitamínom D
Príkladom profylaxie vitamínom D sú Švédi, Nóri a Fíni, tam nezomierajú ľudia ani teraz na jeseň a v zime, tak ako tu my zomierame. Ale oni fortifikujú potraviny vitamínom D, pridávajú ho do chleba, mlieka, jogurtov, nátierok, masla, cereálií…  a tak majú zabezpečený vyšší príjem vitamínu D a tým pádom sú odolnejší  a nezomierajú.

2. Zinok je ďalsia takáto látka vhodná na profylaxiu, vieme, že ľudia, ktorí majú nízku hladinu zinku v krvi, majú o desiatky percent vyššie riziko ochorenia a ťažkého priebehu kovidu. Zinok je veľmi dôležitý, vyskytuje sa asi v dvoch stovkách rôznych enzýmov, mnohé z nich sú dôležité pre fungovanie imunitného systému. Zelený čaj alebo čaj so sladkým drievkom (lékořice) sú látky, ktoré zvyšujú prestup zinku do buniek, čiže keď si dáte zinok a zapijete ho takýmto čajom, tým umožníte vyšší prestup zinku do buniek a tým zvyšujete odolnosť proti vírusom.

II. LIEČBA
A) AMBULANCIE

Liečba v ambulanciách  slovenské “nič” versus protokol  I-MASK + („I“ znamená Ivermectin) alebo protokol Dr. Petra McCullougha, ktorý odporúča AAPS

Odporučenie MZ pre ambulancie je, liečte symptomaticky, žiadnu kauzálnu príčinnú terapiu nerobte. Ale pritom máme pre ambulancie dostupnú, lacnú a vysoko účinnú liečbu!
Postupy MZ SR sa  nachádzajú tu
https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

Čo by sa mohlo dnes použiť na Slovensku v ambulanciách a to hneď zajtra?

1. Hydroxychlorochin
Každý vie, že dva týždne pred cestou do rovníkovej Afriky treba  začať užívať antimalariká a jednou z tých látok je hydroxychlorochín to je látka, ktorá vyvolala obrovskú polemiku v USA a výsledok tej polemiky je, že časť ľudí si na základe svojho primárneho politického presvedčenia myslí, že  hydroxychlorochin je dobreže nie jedovatá látka, ale druhá časť mu naopak absolútne verí. Politické hodnotenie z USA tohto lieku by sa mohlo prenášať aj na Slovensko ale realita z vedeckých štúdií je taká, že hydroxychlorochin je veľmi účinná látka pri včasnej liečbe kovidu (čiže ešte predtým než prepuknú nejaké veľmi vážne stavy), tam má pozitívny efekt u 100% prípadov, jeden z mechanizmov pôsobenia je, že pôsobí takisto ako ionofor zinku, čiže zvyšuje prestup zinku do buniek. A on pôsobí aj u ťažkých prípadov ale tam je ten efekt o niečo slabší. U hydroxychlorochinu podľa 192 štúdií z toho 127 peer review, u 100% bol potvrdený pozitívny efekt v rannej fáze ochorenia a u 75% bol potvrdený pozitívny efekt v neskorej fáze ochorenia.

2. Remdesivir
Remdesivir je antivirotikum, ktoré bolo vyvinuté pre liečbu Eboly. A u nás ho pacientom podávajú v pozdnej faze, pretože nebudete ľahkému pacientovi dávať liek, ktorý stojí 2100 eur jedno balenie a musí sa podávať injekčne. Čiže on sa podáva len tým ťažkým stavom. Lenže u ťažkých stavov antivirotická liečba nedáva žiadny zmysel. Nedáva! Prečo? Odpoveď je v patogenéze, vývoji ochorenia kovidu. On začína ako klasická viróza a zhruba po piatich až siedmich dňoch sa ale oveľa významnejšou časťou klinického priebehu tohto ochorenia, stáva reakcia organizmu už ani nie na vírus ale na fragmenty tých zničených vírusov, ktorými je telo zamorené, dá sa to tak povedať laicky a náš vlastný imunitný system útočí na tie fragmenty a to spôsobuje zápal a ten zápalový proces postihuje nielen pľúca ale napríklad aj výstelku ciev v rôznych orgánoch, preto pri covide ľudia nezomierajú len na zápal pľúc, zomierajú na poškodenie obličiek, alebo na poškodenie srdcovocievneho systému alebo dokonca sú úplne evidentné  postihnutia nervového systému. A to je spôsobené tým zápalovým procesom, ktorý sa ale lieči úplne inak a nie antivirotikami. Preto je remdesivir neúčinný v pozdných štádiách, bol by účinný v počiatočných štádiách, tu sa však vzhľadom k cene neindikuje.

3. Protidoštičková a antikoagulačná liečba
Acylpyrin / Aspirin je klasický liek na potláčanie zápalu, ktorý užíva veľa starších ľudí každý deň preventívne. Je to látka s veľmi širokým spektrom účinkov ale časť tých účinkov je protizápalových, A potom je veľmi významný jeho antitrombotický účinok, zabraňuje poškodzovaniu orgánov tým, že bráni vzniku mikrotrombóz. Vedci zistili, že preventívne užívanie malých dávok aspirínu bolo u hospitalizovaných pacientov spojené so 44-percentným znížením rizika nasadenia na mechanický ventilátor, 43-percentným znížením rizika prekladu na JIS a – čo je najdôležitejšie – 47-percentným znížením rizika úmrtia v nemocnici v porovnaní s tými, ktorí aspirín preventívne neužívali.
Americká asociácia lekárov odporúča v liečbe ako jeden z pilierov tiež použitie protidoštičkovej a antikoagulačnej liečby už v ambulanciách  aby sa zabránilo hospitalizáciám V ambulantnej liečbe americkí lekári postupujú podľa tzv. protokolu Dr. Petra McCulloughaJa by som len zdôraznil, že pri teplote by mali chorí použivať ako antipyretikum Acylpyrin (kyselinu acetylsalicylovú), ak nie je absolútne kontraindikovaný a len v tom prípade paralen akebo ibuprofen. Ľudia mi píšu, že v lekárňach im doporučujú paracetamol a lekári tiež. Podľa mojich skúseností sa lekári bezdôvodne boja Acylpyrinu, lebo mladšia generácia ho predpisovala málo.

4. Antioxidanty
Vitamin C je veľmi dôležitá látka pre posilnenie imunity aj pre likvidáciu doslova drviny fragmentov, tých trosiek vírusov a tkanív, ktoré vzniknú činnosťou nášho imunitného systému v primárnej vírusovej faze tohto ochorenia a ich odstraňovaním upokojuje aj prehnanú reakciu imunitného systému v neskorých fázach ochorenia.
Quercetin prírodný antioxidant a antihistaminikum a Vitamín B1 Thiamín pôsobia podobne ako vitamín C.

5. Isoprinosine – protivírusový imunostimulans, ktorý sa s úspechom použil v domovoch sociálnej starostlivosti v ČR (profesor Jiří Beran).

6. Vitamín D, Zinok, Melatonin vo vysokých dávkach posilňujú imunitný systém a patria nielen do profylaxie ale aj do každého súčasného protokolu liečby kovidu.

7. Ivermectin – 100% účinná látka, ktorá má aj veľmi výhodné užívanie. V profylaxii zdravotníkov jedna tabletka 1x denne tri dni po sebe, potom 10 týždňov 1x týždenne a potom stačí 1x za 14 dní dlhodobo. Takto sa využíva v profylaxii u zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú vo vysokom riziku na kovid oddeleniach a má preukázaný 100% ochranný účinok.

B) NEMOCNICE
Liečba v nemocniciach, Slovensko versus protokol MATH +

No opäť, čo možno reálne robia nemocnice je jedna vec, druhá vec je, čo im odporúča robiť ministerstvo zdravotníctva na svojej oficiálnej stránke, kde má popísané štandardné postupy ako majú lekári postupovať. “Postupy MZSR sa  nachádzajú tu
https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/
Tu sa 16.12.2020 stále píše
1. Remdesivir u stredne ťažkých a veľmi ťažkých prípadov, ale tento liek ťažko chorému pacientovi neodporúča dnes už nikto ani WHO(!)
2. Dexamethazon, čo je v poriadku, to je kortikoid čiže látka s proti zápalovým účinkom, aj keď by sa dalo polemizovať pretože skúsení klinici povedzme z amerických alebo aj zo západoeurópskych kliník hovoria že metylprednisolon je vhodnejšia forma kortikosteroidu ako dexamethazon, čo môže byť významné, keď hovoríme o konkrétnom pacientovi.
3. Heparin to je tiež v poriadku, pôsobí proti nadmernej tvorbe zrazenín.
No a to je všetko, čo pre liečbu v nemocniciach odporúča dnes Krajčiho MZSR.

Lenže liečba ťažkých stavov na vyspelých pracoviskách, ktoré sú špičkové, spočíva na podávaní kombinácie väčšieho počtu látok, ktoré sú zostavené v tzv. protokoloch, a už v lete, dokonca už koncom jari tohto roku, bol vypracovaný jeden protokol, ktorý sa volá MATH +. M je metylprednisolon – protizápalový účinok, A je Ascorbic Acid čiže vitamin C, ktorý je zodpovedný za likvidáciu drviny fragmentov vírusov a tkanív a potláčanie voľných radikálov v organizme, T je Thiamin, vitamin B1, ktorý má podobné spektrum účinkov ako C vitamín, H je Heparin/nízkomolekulárne hepariny na odstránenie rizika mikrotrombóz a to plus(+) tak pod tým sa skrýva niekoĺko ďaľších látok, medzi nimi Kolchicín čo je bežné lacné liečivo používané na liečbu dny, Aspirin o ktorom sme už hovorili, Atorvastatin, to je liečivo všeobecne známe,  množstvo ľudí na Slovensku ho používa na reguláciu lipidov v krvi. Melatonin, čo je známy hormón navodzujúci fyziologický spánok a využívajú sa jeho protivírusové, antioxidačné a protizápalové účinky.

V posledných mesiacoch sa v tejto artilérii liečiv (+) uplatňuje Ivermectin. My ho poznáme iba ako veterinárne liečivo, antiparazitikum, my Európania, pretože v našich hygienických podmienkach sa červové parazity vyskytujú u ľudí veľmi zriedkavo. Ale napríklad v tropickej Afrike sa často nasadzuje a je to historicky už cca 50 rokov staré liečivo, ktoré sa využilo pri liečbe už  stoviek miliónov pacientov. Používa sa pri liečbe veľmi ťažkých červových ochorení ako Onkocerkóza (Riečna slepota), na ktorú trpeli obrovské množstvá ľudí, ktorí oslepli z nahromadenia červov v očiach, potom to je napríklad Bilharzióza (Slonia noha). Vedelo sa, že má aj silné protivírusové účinky a dnes sa ukázalo, že má aj vynikajúce  účinky v terapii kovidu. Z 34 štúdií zatiaľ len 13 peer review, vyplýva, že jeho užívanie poskytuje 100 % ochranu pred nakazením (napríklad zdravotníckych pracovníkov v riziku) a zabezpečí v priemere o 86 % ľahší priebeh rannej ambulantnej fázy choroby a pri komplikovaných ťažkých stavoch v nemocniciach bolo obdobne u každého liečeného pacienta zaznamenané zlepšenie klinického priebehu až o 81%. Ak boli pacienti liečení Ivermectinom, tak sa podstatne znížilo riziko smrti.

Efektivita
Používame neúčinný Remdesivir, ktorý stojí 2100 eur za jedno balenie a pritom Ivermectin, Hydroxychlorochin, Vitamin C, Vitamin D, Zinok, Kolchicin, Acylpyrin, Atorvastatin, Melatonin… to sú v tomto porovnaní všetko halierové položky a tieto lieky sú pri správnom postupe prakticky v 100% účinné, či už v prevencii alebo včasnej liečbe v ambulanciách alebo pri liečení zložitých stavov v nemocniciach a aj pri ochrane zdravotníckych pracovníkov.

Východisko

Ďalšie zvládanie pandémie by mohlo byť nie trošku, ale zásadne odlišné, ak by sa u nás uplatnili poznatky dnešnej modernej medicínskej vedy. Dnes sme v situácii moderná medicína versus zaostalé Slovensko a to sa musí zmeniť!
V posledných troch mesiacoch sa už Ivermectin používa masovo proti kovidu v mnohých krajinách sveta. Jeho obrovský vplyv na úmrtnosť potvrdzujú údaje z miliardovej Indie, alebo z niektorých provincií štátov južnej Ameriky, kde po jeho nasadení už v krátkej dobe dramaticky znížili úmrtnosť. Oni nemajú na to, aby vyhadzovali milióny eur na drahé a zbytočné testy a neúčinnú liečbu a prešľapovali na mieste. Nemajú na to ani peniaze, ani svedomie. Vlády musia prijímať opatrenia v prospech obyvateľov.
Čo chce robiť táto naša vláda, ktorá dokázala expresne doviezť lietadlom milióny drahých a zbytočných testov? Zostaviť účinný protokol pre Slovensko a obstarať a  doviezť pár miliónov lacných tabletiek z Indie by jej nemalo robiť žiadny problém. Chcú pokračovať v hlbokej nevedomosti a neochote urobiť pre ľudí čokoľvek užitočné? To je v situácii, kedy je potrebné konať pre záchranu tisícok životov, bohužiaľ príznakom defektu svedomia a morálky našich vládnucich predstaviteľov.
Takže čo sleduje slovenská vláda tým, že neuskutočňuje žiadne aktivity na poli profylaxie vitamínom D a MZ SR neaktualizuje postupy v liečbe a spolu s vládou nezabezpečuje potrebné lacné účinné liečivá dostupné na svetových trhoch? Prečo tieto obštrukcie pri zavádzaní účinných život zachraňujúcich liečebných postupov? Koľko stoviek, či tisícov mŕtvych má a ešte len bude mať na svedomí táto vláda? A namiesto účinnej profylaxie a liečby ako „bonus extra“ aj zničenie ekonomiky, čo povedie k ďalším poškodeniam zdravia a ohrozenia životov občanov? Nie sú toto zločiny?
Čo nám bráni prevziať a adaptovať známe protokoly
protokol  I-MASK +protokol MATH + ;  Protokol Dr. Petra McCullougha ??
Naša nečinnosť nás zabíja nie COVID. Nečinnosť ministerstva zdravotníctva, vlády, odborných spoločností, Slovenskej lekárskej komory, ale v konečnom dôsledku aj pacientov a ich zástupcov.

Zdroje

Rozhovor s analytikom globálnych trendov, MUDr. Jurajom Mesíkom na TA3
https://www.ta3.com/clanok/1198365/liecba-chorych-na-covid-19.html

Web stránka Juraja Mesíka
https://mesik.wordpress.com/

Stránka AAPS
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=sk&u=https%3A%2F%2Faapsonline.org%2F

Protokol Dr. Petra McCullougha s jeho prednáškou o liečbe
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=sk&u=https://aapsonline.org/will-your-doctor-treat-you-for-covid/

Stránka FL CCC(Front Line COVID-19 Critical Care)
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=sk&u=https://covid19criticalcare.com/

Insuficientné “Postupy MZSR sa  nachádzajú tu”
https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

Kompas ľudskosti

03.03.2022

Hodnoty EÚ =ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva= sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Základom našej spoločnosti je ich rešpektovanie. Toto sú naše hodnoty, ktorých dodržiavanie musí byť samozrejmosťou v jednotlivosti aj vo vzájomnom súlade a určujú ľudský kompas ľudskosti tak, aby nezablúdil nikto z nás. Toto [...]

točko Prokopová, Lengvarský, Mikas

22.02.2022

Generálna prokuratúra SR Štúrova 2 812 85 Bratislava ________________________ V Bratislave dňa 22. 2. 2022 VEC: Trestné oznámenie MUDr. Peter Lipták, nar. 15.02.1960, bytom … Bratislava podávam, týmto trestné oznámenie na MUDr. Vladimíra LENGVARSKÉHO, MPH / PhDr. RNDr. MUDr. Jána MIKASA, PhD., MPH / MUDr. Elenu PROKOPOVÚ, pre podozrenie, že svojím [...]

Putin architekt nového svetového poriadku

21.02.2022

Dnes večer, 21.2.2022, Ruská federácia uzná Doneckú a Luganskú republiku. Následne tieto republiky uznajú aj ďalšie štáty Sveta. Okamžite, alebo súčasne s týmto procesom politickej emancipácie nových štátov, bude uzatvorená a podpísaná aj dohoda o priateľstve a spolupráci medzi DNR/LNR a Ruskou federáciou, čím sa zabezpečí spolupráca v oblasti obrany. Na základe [...]

ZSSR / Komunizmus / Kosák / Kladivo /

V Prahe si v predvečer výročia popravy Horákovej pripomenuli obete komunizmu

26.06.2022 21:37

Pietne akcie sa konali na cintoríne v Ďábliciach i na Vyšehrade.

Princ Charles

Doba kešu bola aj u Alžbety. Charles dostal z Kataru tri milióny eur

26.06.2022 20:51

Kráľovská rodina môže prijať "šek". O hotovosti však smernica mlčí.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Východoslovenskí vodári uvažujú o zamestnaneckých akciách

26.06.2022 20:25

V súčasnosti však vydávanie zamestnaneckých akcií nie je jednoduché, zvlášť v prípade vodárenských spoločností.

Vysoké Tatry / Turizmus / Malá studená dolina / Veľká studená dolina /

Tragický pád zo Satana: V Tatrách zahynula poľská turistka

26.06.2022 19:12, aktualizované: 19:51

Pod Poludňovým Grúňom zase horskí záchranári ratovali 68-ročnú turistku a 15–ročného chlapca.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 148
Celková čítanosť: 1035919x
Priemerná čítanosť článkov: 6999x

Autor blogu