Založ si blog

Očkovanie detí

Zhrňme si fakty:

1. Deti a mladí dospelí vo veku do 30 rokov majú dnes na Slovensku pravdepodobnosť 99,998 % že na kovid nezomrú a keď vylúčime chronicky choré deti tak táto ich pravdepodobnosť stúpne na prakticky 100%. Optimistický výhľad nám tu trošku kazí obezita našich detí a mládeže, ale aj tak sa pohybujeme niekde medzi 99,998 a 100%.
Vo vekovej kategórii od 12 do 30 rokov máme na Slovensku cca 1 milión osôb. Podľa Tabuľky 1 práce autorov z Inštitútu zdravotných analýz MZSR (1) možno odhadnúť, že v tejto vekovej kategórii doteraz zomrelo na kovid cca 20 osôb. Zomrelo 20 osôb, detí od 12 rokov a mladých dospelých do 30 rokov  z ich celkového počtu cca 1 000 000. Spravidla sa jednalo o osoby postihnuté chronickým ochorením a určiť či títo chronickí pacienti zomreli na kovid alebo na komplikácie svojho chronického ochorenia, isto nebolo jednoduché. Takže pravdepodobnosť úmrtia na kovid je v tejto vekovej kategórii (12-30 rokov) 0,002 % (zomrelo 20 z 1 000 000 osôb). Tak ako u dospelých, pravdepodobnosť veľmi stúpa u pacientov s chronickými chorobami, ktorých je ale v tejto vekovej kategórii našťastie veľmi málo  a naopak sa znižuje prakticky na úplnú nulu u celkom zdravých ľudí.
2. Po očkovaní proti kovidu dnes podľa európskej databázy EudraVigilance, ktorá je vedená Európskou liekovou agentúrou (EMA) je k 5.6.2021 registrovaných cca 14 000 úmrtí po podaní vakcín proti kovidu (2). Pri v súčasnosti zaočkovaných cca 185 000 000(*) osôb v EÚ to predstavuje smrtnosť vakcíny cca 0,0075%, to znamená, že zomrelo 75 z 1 000 000 zaočkovaných osôb. Z jedného milióna osôb, ktoré chceme na Slovensku zaočkovať, ktoré sú medzi 12-30 rokom, má zomrieť 75 osôb?
3. Pre porovnanie uvádzam, že po každoročnom očkovaní proti chrípke sa úmrtia prakticky nevyskytujú a toto očkovanie (proti chrípke) je nielen účinné ale v doterajšej histórii sveta aj takmer absolútne bezpečné. Preto sa takémuto očkovaniu (proti chrípke) môže hovoriť oprávnene preventívne očkovanie a možno ho odporúčať uskutočňovať plošne a zvyšovať tak kolektívnu imunitu. Ohrozenie vyplývajúce z tohto preventívneho očkovania je zanedbateľné oproti ohrozeniu z ochorenia (chrípka), proti ktorému sa očkuje. Ústavný právnik JUDr. Drgonec v tejto súvislosti upozorňuje v rozhovore s Martinou Valachovou (3) na to, že Medzinárodný trestný tribunál v Haagu v súvislosti s protikovidovým očkovaním už vedie konanie proti Dánsku a Nórsku. Podľa tam predložených dôkazov úmrtnosť na covid v týchto štátoch je 0,12%.  Úmrtnosť na vakcíny je 0,377 %. Podľa tohto súdneho podania 3x viac ľudí zomiera v Dánsku a Nórsku na následky očkovania proti kovidu, ako na samotný kovid. To je podobný výsledok ako u našej skupiny detí a mladých ľudí ako nižšie uvádzam.
4. Takže upozorňujem odbornú aj laickú verejnosť na fakt, že smrtnosť na podanie vakcíny proti kovidu vo vekovej kategórii 12-30 rokov vychádza viac ako 3,5x vyššia, ako je v tejto vekovej kategórii smrtnosť na kovid. A podobne to platí aj pre nerizikovú populáciu do 65 rokov. Takže akýkoľvek význam očkovania vnímaného ako prevencia pred ochorením kovid sa u detí, ale aj u nerizikovej dospelej populácie do 65 rokov, stráca.
5. Pani doktorka Elena Prokopová z PROBABY, hlavná odborníčka MZSR pre pediatriu a pán doktor Lengvarský, minister zdravotníctva SR zobuďte sa! Ak vo vás drieme ešte čosi z medicíny, alebo máte radi deti a ľudí! Je to vaša zodpovednosť!
6. A to už vôbec nehovorím o možných chronických nežiadúcich účinkoch mRNA vakcín, o ktorých dnes ešte iba diskutujú vedci na celom svete. Vyslovujú obavy z obidvoch zložiek mRNA vakcíny, z lipidovej nanočastice aj z mediátorovej RNA. Predpokladajú vakcinačnú hypersenzitivitu spôsobenú protilátkami (ADE a VAH), autoimúnne ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia, poškodenie plodnosti, priónové choroby, editáciu génov primiešanou znečisťujúcou DNA. Samotný spike protein má príčinný vzťah k poruchám krvnej zrážanlivosti, k vzniku trombóz a práve ten nové vakcíny predsa produkujú. Niektorí vedci hovoria o chybe (profesor Byram Bridle z univerzity v Ontariu), ak sa postavil vývoj a výroba vakcín proti kovidu na tomto trombózu spôsobujúcom proteíne (4). Spike proteín môže spôsobiť kardiovaskulárne a kognitívne problémy (5). Po vakcínach Pfizer a Moderna sú stovky hlásení o poruchách zrážania krvi (6).  Po očkovaní by nemal vznikať stav horší ako je choroba (7). Vybral som iba námatkovo niektoré články, kde vedci vo svete diskutujú nad úžitkom vakcín proti chorobe COVID-19.To fakt si tu na Slovensku alebo v EÚ niekto vážne myslí, že za necelý rok skúmania poznáme už všetky odpovede aj na otázky, ktoré sa len teraz vynárajú?
A teraz teda na základe dvojmesačnej štúdie organizovanej firmou Pfizer chcú očkovať všetky deti ich mRNA vakcínou, aj keď nemožno vylúčiť, že popisované chronické následky môžu mať na ich zdravie, ale tiež na ich plodnosť celoživotný negatívny vplyv, alebo aj fatálny účinok?
7. Na základe dnešných poznatkov priaznivý zdravotný význam môže mať očkovanie iba u detí, ktoré majú závažné chronické ochorenie, alebo ak je dieťa veľmi obézne, podobne ako to platí aj u dospelých do 65 rokov. Ale aj preto sa zatiaľ celé toto očkovanie robí iba experimentálne, lebo aj u rizikových skupín je veľmi otázna toxicita S- proteinu. Vzhľadom k svojej vysokej akútnej smrtnosti u nerizikovej populácie detí aj dospelých a nevyjasneným otázkam chronických následkov, nemalo by byť očkovanie proti kovidu mRNA vakcínami určené na plošné očkovanie celej populácie, ktorá nakoniec je proti kovidu prirodzene odolná aj bez tohto očkovania a naviac sú k dispozícii aj účinné iné postupy pre prevenciu a liečbu (vitamin D, ivermektín…). Takéto očkovanie s neprimerane vysokou smrtnosťou, sa predsa nedá nijako využiť na plošné podávanie s cieľom posilňovania kolektívnej imunity. Určitý bezprostredný benefit z tohto očkovania môžu mať iba rizikové skupiny, najmä chronicky chorí pacienti, kde je očkovanie z hľadiska pomeru risk/benefit dnes považované za plne indikované. Ale o to naliehavejšie je aj u rizikových skupín urgentne indikované hľadanie nových, ale pre život, reprodukciu a zdravie bezpečnejších vakcín.
A na záver opakujem známe vyjadrenie najviac citovaného svetového epidemiológa Martina Kulldorffa:
„Myslieť si, že každý musí byť zaočkovaný je vedeckou chybou, rovnako ako je ňou, myslieť si, že nikto by nemal byť zaočkovaný.“ Zdôrazňuje, že „deti nepotrebujú očkovanie ani tí, ktorí už majú prirodzenú imunitu po prekonaní Covid-19. „Faktom je, že deti nemajú žiadne dramatické priebehy ochorenia, zväčša sú bezpríznakové. Očkovanie pre ne nemá žiaden benefit, ale má veľa rizík“.

(*) upresnenie a aktualizácia dát 11.6.2021 podľa databázy ecdc https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

Zdroje:
(1) Komentár Inštitútu zdravotných analýz MZSR (IZA): https://www.health.gov.sk/Zdroje/Sources/dokumenty/iza/Covid19_Komentar-k-hospitalizaciam_IZA_210223.pdf

(2) Aktuálne čísla hlásených nežiadúcich reakcií podľa európskej databázy EudraVigilance, k jednotlivým vakcínam, ktorá je vedená Európskou liekovou agentúrou (EMA)

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)


(3) Ján Drgonec: Podľa zákona by sa malo očkovanie proti Covid-19 diať celkom inak, než ako sa denne vykonáva

(4) Rozhovor profesora Bridla z univerzity v Guelphe v Ontáriu s Alex Pierson
Alex hovorí s doktorom Byramom Bridleom, docentom pre vírusovú imunológiu na univerzite v Guelphe o novej recenzovanej štúdii, ktorá naznačuje, že môžu existovať dôvody, prečo sa môžu vyskytovať vedľajšie účinky ako zápal srdca, VITT (imunologicky podmienené trombózy) a ďalšie nebezpečné nežiadúce účinky po očkovaní, napríklad v súvislosti s produkciou S-proteinu

(5) Rozhovor prof. Bridla pre www.lifesitenews.com  v ktorom výskumník vakcín pripúšťa „veľkú chybu“, tvrdí, že S-protein je nebezpečným „toxínom“. Nový výskum objavuje neočakávane naočkovaný S-proteín v krvi. Proteín súvisí s krvnými zrazeninami, poškodením srdca a mozgu a potenciálnymi rizikami pre dojčiace deti a plodnosť.  https://www.lifesitenews.com/news/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein-is-dangerous-toxin

(6) Vakcíny Johnson & Johnson a AstraZeneca COVID sú pod mikroskopom kvôli ich potenciálu spôsobiť tvorbu krvných zrazenín, vedci však varujú, že vakcíny Pfizer a Moderna predstavujú podobné riziká. https://www.lifesitenews.com/news/scientists-warn-pfizer-moderna-vaccines-may-cause-blood-clots-too

(7) Horšie ako choroba? Preskúmanie možných nežiaducich následkov vakcín mRNA proti COVID-19
prehľadný článok z časopisu International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research2(1), May 10, 2021

Očkovanie stratilo zmysel, už je 75x smrteľnejšie ako delta

24.06.2021

Veľká Británia má 66 mil obyvateľov a podľa správy NHS (1) sa v GB od 1.2.2021 do 15.6.2021 vyskytlo 60 624 prípadov kovidu a v takmer všetkých prípadoch sa jednalo o variantu delta. Z hľadiska výskytu to znamená, že táto varianta choroby zasiahla doteraz 0,09% obyvateľstva. Incidencia dosahuje 92/100 000 obyvateľov (vieme, že napríklad pri chrípke je epidemický prah [...]

Počty a príčiny úmrtí v EÚ po aplikácii jednotlivých vakcín proti COVID – 19

11.06.2021

Tabulka 1: Počty vakcín a aktuálne zaočkovaní k 10.6.2021 Komentár: V EÚ sa najviac očkuje Pfizerom (212 mil dávok), potom Astrou (63 mil dávok). Moderny sa využilo zatiaľ iba 30 mil dávok (cca 10%) a Johnsona iba 10 mil dávok (cca 3%). Aspoň jednou dávkou bolo v EÚ zaočkovaných 185 mil dospelých občanov (podľa presných dát z ecdc vaccine-tracker (2)) a rozbieha sa [...]

Antivaxer Lengvarský, generál bez cti klame

29.05.2021

Tlačová beseda MZ SR z 27.5.2021 Minister pripravuje spustiť nový systém, kde bude vraj závisieť od ľudí akú vakcínu si vyberú. Veľa ľudí vraj čaká na mobilné očkovacie tímy. Čakajú až ich prídu zaočkovať k nim domov, preto počet mobilných očkovacích tímov sa bude zvyšovať. Namiesto toho aby dodali vakcínu všeobecným lekárom do ambulancií, aby mohli normálne [...]

Mária Kolíková

Podľa Kolíkovej je namieste diskutovať o skupinách ľudí, pre ktoré by bolo očkovanie povinné

24.06.2021 23:09

Líder strany Hlas-SD Pellegrini v diskusnej relácii Na hrane TV Joj zdôraznil, že Slovensko nie je diktátorský režim, aby prikazoval očkovanie.

Francúzsko koncert

Viac ako polovica opýtaných sa pre pandémiu na koncerty nechystá

24.06.2021 22:41

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý dal vypracovať SOZA. Ľudia sa obávajú možnej nákazy, prekážajú im aj opatrenia.

čaputová

Prezidentka si uctila Pamätný deň obetí komunizmu na Slovensku

24.06.2021 22:04

Pri pamätníku na Jakubovom námestí v Bratislave sa poklonila tým, ktorí boli neprávom prenasledovaní, väznení a mučení za postoje, ktoré neboli v súlade s oficiálnou štátnou ideológiou.

tornádo trosky česko

Južnú Moravu zasiahlo tornádo, ničilo obce a zabíjalo. Bolo pár kilometrov od Holíča

24.06.2021 21:16, aktualizované: 25.06.2021 00:06

Záchranári na južnej Morave v spojitosti so silnými búrkami zaznamenali obete na životoch a až 150 zranených.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 118
Celková čítanosť: 783524x
Priemerná čítanosť článkov: 6640x

Autor blogu