Založ si blog

Vedci nie sú konšpirátori

🙂 Na konci tohto článku
ODKAZY NA ŠTÚDIE A ZDROJE INFORMÁCIÍ POUKAZUJÚCE NA NEÚČINNOSŤ A NEŽIADÚCE ÚČINKY COVID-19 VAKCÍN (podané v TO na Lengvarského, Mikasa a Prokopovú,  osobne na GP dňa 22.2.2022)

Naši vedci, lekári a ministerskí odborníci stále odmietajú postupovať podľa osvedčeného Marikovho protokolu, ktorý na základe desiatok štúdií pre jednotlivé účinné lieky (ivermektín…), vitamíny ( D…), antioxidanty (Quercetin…) a minerály (Zn) vypracovali tieto svetové autority v oblasti medicíny. Lekárske a vedecké kapacity sa hodnotia podľa tzv. Hirschovho indexu (0-100). Tím Dr. Paula Marika má takéto hodnotenie: Marik 100, Meduri 57, Varen 43. Naši lekári a vedci Pavol Jarčuška 11, Peter Sabaka 8, Alena Koščálová 2, Jozef Šuvada 1, Peter Celec 31, kontroverzný Vladimír Krčméry má 24. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Hirschov_index). Pre niektorých našich lekárov a medicínskych vedcov je typické aj to, že ich aktivity sponzorujú farmaceutické firmy a zaštiťujú ich dokonca aj renomovaní zahraniční politici. Napríklad naša hlavná odborníčka, ktorá má na starosť zdravie detskej populácie MUDr. Elena Prokopová je členkou HPV college, ktorá je sponzorovaná celým portfóliom farmaceutických firiem (Pfizer, Glaxo, Merck…) a politickú záštitu prevzala Madelaine Albright, ktorá stála ako veľvyslanec USA pri OSN od 1993 napríklad aj za embargom voči Iraku, v ktorom v tom čase zomrelo 500 000 irackých detí na zlú zdravotnú starostlivosť následkom tohto embarga. Alebo neskôr táto osobnosť v pozícii MZV USA (od 1997) pomáhala vyriešiť situáciu v bývalej Juhoslávii humanitárnym bombardovaním Belehradu. Dnes sa popri svojich podnikateľských aktivitách v Kosove rozhodla pomáhať aj slovenským lekárom.

Ja nepatrím ku konšpirátorom a preto sa vo svojej práci, v každodennej starostlivosti o zdravie svojich pacientov, opieram jednak o renomovaných odborníkov, lekárov a vedcov, ale súčasne sú to medicínske osobnosti, ktoré sa aj v tejto dobe riadia Hippokratovou prísahou v zmysle „Primum non nocere!„.

Do môjho portfólia vedcov a lekárov, ktorí patria k najlepším vo svojich odbornostiach vo svete patria:

Profesor Luc Montagnier, francúzsky biológ a virológ, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu v roku 2008 (objav vírusu HIV), od roku 1960 pracoval v Národnom centre pre vedecký výskum (CNRS), kde sa neskôr stal riaditeľom výskumu, bol profesorom na Pasteurovom inštitúte, kde sa venoval výskumu vírusovej onkológie, bol profesor a riaditeľ Centra pre Molekulárnu a bunkovú biológiu na Queens College, New York City University, a potom viedol výskumný ústavu na Šanghajskej univerzite Jiao-tong. Je členom Akadémie vied a Národnej akadémie medicíny FR.
Dr. Robert Malone, objaviteľ mRNA vakcín, vedec, ktorý pôsobil na  lekárskej fakulte University of Maryland v Baltimore a docent biotechnológie na Kennesaw State University
Dr. Geert Vanden Bosche, prof. mikrobiológie a hygieny je odborníkom v tejto oblasti s obrovským renomé. Doktorát z mikrobiológie získal na Univerzite v Gente v Belgicku a doktorát z virológie na Univerzite v Hohenheime v Nemecku. Pracoval pre niekoľko očkovacích spoločností (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals), kde zastával rôzne pozície vo výskume a vývoji vakcín, ako aj vo vývoji najnovších vakcín. Bol v najužšom riadiacom tíme v Nadácii pre zdravie, Billa a Melindy Gatesovcov, v Seattli (USA) ako výkonný riaditeľ jedného programu predtým, ako odišiel pracovať pre Globálnu alianciu pre vakcíny a imunizáciu (GAVI) v Ženeve ako generálny riaditeľ programu ebola. V GAVI monitoroval úsilie o vývoj vakcíny proti ebole. Gavi zastupoval aj na fórach s ďalšími partnermi vrátane WHO, kde zhodnotil pokrok v boji proti ebole a pri budovaní globálnej pripravenosti na pandémiu. Potom nastúpil do Nemeckého centra pre výskum infekcií v Kolíne nad Rýnom ako vedúci úradu pre vývoj vakcín.
Michael Yeadon vedec vakcinológ, 16 rokov viedol výskumný tím vakcinológov Pfizeru.
Sucharit Bhakdi, prof. mikrobiológie a infekčnej epidemiológie, od roku 1991 viedol Ústav pre lekársku mikrobiológiu a hygienu ako profesor C4 na univerzite v Mainzi.
Richard Pomerantz, prof. vedec, molekulárny biológ z Jeffersonovej univerzity vo Filadelfii.
Byram Bridle, prof. vírusovej imunológie, Univerzita v Guelph, Ontário.
Martin Kulldorff, prof. Harvardskej univerzity, bioštatistik a epidemiológ so špecializáciou na detekciu a monitorovanie šírenia infekcií a hodnotenie bezpečnosti vakcín.
Sunetra Gupta, prof. Oxfordskej univerzity, epidemiologička so špecializáciou na imunológiu, vývoj vakcín a matematické modelovanie priebehu infekčných ochorení.
Jay Bhattacharya, prof. Stanfordskej univerzity, všeobecný lekár, epidemiológ, ekonóm zdravia a odborník na oblasť verejného zdravia so špecializáciou na infekčné ochorenia a zraniteľné skupiny obyvateľov.
Paul Marik (Hirschov index 100), prof. pneumológie a kritickej medicíny, Eastern Virginia a celá jeho skupina FLCCC https://covid19criticalcare.com/about/the-flccc-physicians/
Peter Andrew McCullough (Hirschov index 100), americký kardiológ, ktorý ako jeden z prvých zostavil a publikoval protokol na liečbu kovidu.
Vladimír Zelenko, praktický lekár z New Yorku, ukrajinského a židovského pôvodu, ktorý vyliečil hydroxychlorochinom prezidenta Trumpa z kovidu.
Z českých lekárov a vedcov, Jaroslav Turánek, prof. vakcinológ a imunológ, ktorý pôsobí na Českej akadémii vied, na Masarykovej univerzite v Brne a zároveň aj ako vedúci vývoja a výskumu v súkromnej farmaceutickej firme. Ako vedec sa zaoberá vývojom a výskumom vakcín, imunológiou, farmakológiou a nanotechnológiami, presnejšie novými biokompatibilnými nanosystémami, ktoré sa využívajú pri vývoji nových foriem liekov a pri konštrukcii aj nových vakcín. Jiří Beneš, prof. prednosta infekčnej kliniky Nemocnice na Bulovke, UK Praha, Jiří Beran, prof. epidemiológie a vakcinológie Hradec Králové, Jaroslav Michálek, prof. pediater, imunológ a onkológ, Masarykova univerzita Brno, Soňa Peková česká virologička, autorka prvého českého PCR testu…
Zo slovenských lekárov sa v dnešnej zložitej situácii držia EBM (medicíny založenej na dôkazoch) a Hippokratovej prísahy (Primum non nocere!) Juraj Mesík, Michal Piják, Ján Lakota, Štefan Hrušovský, Igor Bukovský, Slavomír Šucha, Etela Janeková, … pediatri Júlia Hrachová, Michal Csáder, Jana Kaprinayová
+ tisícky ďalších vedcov a lekárov z celého sveta.
Veľká celosvetová skupina právnikov, vedcov a lekárov je organizovaná okolo dr.Reinera Fuellmichadr.Wolfganga Wodarga, ktorý je bývalým predsedom zdravotného výboru Rady Európy. Z našich právnikov v tejto skupine pracuje JUDr. Peter WeisJUDr. Marica Pirošíková. Táto skupina právnikov a lekárov podala na medzinárodný trestný tribunál do Haagu podanie pre testovanie a očkovanie proti kovidu na SR.
Veľká skupina vedcov a lekárov podporuje aj Deklaráciu z Great Barringtonu. Tu je dnes viac ako 50 000 signatárov z radov vedcov a lekárov, epidemiológov, odborníkov na infekčné ochorenia a na verejné zdravie, ktorí majú obavy zo zničujúcich dopadov na telesné a duševné zdravie, ktoré majú dnešné opatrenia proti kovidu a navrhujú namiesto nich takzvanú cielenú ochranu rizikových skupín.

Viac ako 17 000 lekárov podpísalo už deklaráciu prijatú v septembri 2021 v Ríme
Deklarácia lekárov – Globálny COVID summit, Rím, Taliansko

Záver:
Vnímam to tak, že situácia v slovenskom zdravotníctve a v štáte je veľmi vážna. Musíme sa všetci zmobilizovať a nedovoliť aby nám, zdravotníkom nasadili psiu hlavu.

🙂ODKAZY NA ŠTÚDIE A ZDROJE INFORMÁCIÍ POUKAZUJÚCE NA NEÚČINNOSŤ A NEŽIADÚCE ÚČINKY COVID-19 VAKCÍN (podané v TO na Lengvarského, Mikasa a Prokopovú,  osobne na GP, dňa 22.2.2022)

 1. „Tento článok je esenciálny kvôli zamedzeniu škôd, ktoré môže napáchať pokračovanie v očkovaní ďalšími dávkami, prípadne zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu covid-19.“ https://akw.sk/covid-19/vakcina-proti-sars-cov-2-ako-biologicka-zbran-komplexny-pohlad/ (cit. 28.01.2022)
 2. „Témou analýzy je zistiť úmrtnosť na Slovensku, v Česku a ďalších európskych krajinách v roku 2020, jej porovnanie s trendom úmrtnosti za predchádzajúce roky a zistenie, či po odpočítaní tzv. “Covid“ úmrtí budú pokračovať v dlhodobom trende, alebo či sa tam vyskytnú rozdiely.“ https://odbornakomisia.sk/statistiky/umrtia-v-roku-2020-cast-podla-trendu-cast-na-covid-ake-priciny-mali-zvysne-umrtia-restrikcie-obmedzena-zdravotna-starostlivost-psychika/ (cit. 28.01.2022)
 3. „Ak si to celé zhrnieme tak od 2. týždňa 2020 do 43. týždňa 2021 kumulované reportované úmrtia na Covid-19 pre jednotlivé kontinenty sa pohybujú od 0,006 % až po 0,269 % z celkovej populácie. Pre celý svet je to 0,063 %.“ https://odbornakomisia.sk/statistiky/epidemia-aka-kde-preco-a-kto-ju-nevyhlasil-iii-cast-umrtnost/ (cit. 28.01.2022)
  „Keď si to otočíme, tak počas celosvetovej dvoj ročnej pandémie je preživších na jednotlivé kontinenty od 99,994 % do 99,731 %. Pre celý svet je to 99,937 %.“
 4. „Najnovšie údaje zverejnené novou Agentúrou pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva o prípadoch, hospitalizáciách a úmrtiach na COVID-19 ukazujú, že zaočkovaná populácia stále predstavovala 4 z každých 5 úmrtí na COVID-19 za posledné štyri týždne napriek skutočnosti, že tí, ktorí boli považovaní za najzraniteľnejších voči Covid-19, dostali „posilňovaciu“ injekciu.“https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1037987/Vaccine-surveillance-report-week-48.pdf (cit. 28.01.2022)
  https://odbornakomisia.sk/videa/video-clen-fda-ockovanim-zabijame-viac-ludi-nez-zachranujeme/
 5. „Takzvaná 95% miera efektívnosti spomínaná farmaceutickými firmami bola prinajmenšom zavádzajúca. Štúdia Lancetu, ktorá prešla peer review, potvrdzuje, že 95% efektívnosť vakcín hlásená výrobcami vakcín hovorí skôr o znížení relatívneho rizika ako o absolútnom znížení rizika, ako by to bolo bežné. Skutočné zníženie rizika nakazenia sa Covidom po vakcíne bolo znížené o 1,2% pre Modernu, 1,2% pre Johnson & Johnoson a menej než 1% pre Pfizer.https://odbornakomisia.sk/videa/video-co-nam-nepovedali-o-95-ucinnosti-covid-koktejlu/ (cit. 28.01.2022)
 6. „15.1.2022 nám Soňa Peková z Paralelní lékařské komory ukázala dáta ku Covid vakcínam zo zahraničia pre tých, ktorí neveria dátam z našich krajov. Ako budete môcť vidieť, čísla zo zahraničia neukazujú žiadne priaznivé výsledky.“ https://odbornakomisia.sk/videa/video-sona-pekova-o-vakcinacnych-datach-zo-zahranicia/ (cit. 28.01.2022)
 7. „Washington je jedno z najviac zaočkovaných miest a zároveň spolu s New Yorkom má jeden z najvyššíchpočtov nových prípadov.“ https://dennikn.sk/2682886/primar-z-washingtonu-o-omikrone-nebudu-ludia-ktori-by-sa-starali-o-pacientov-predavaci-ani-vodici/?ref=tit1 (cit. 28.01.2022)
 8. „„New diagnosis of multiple sclerosis in the setting of mRNA COVID-19 vaccine exposure“, po slovensky niečo na štýl: nová diagnostika roztrúsenej sklerózy po podaní mRNA covid vakcíny.“ https://akw.sk/wp-content/uploads/New-diagnosis-of-multiple-sclerosis-in-the-setting-of-mRNA-COVID-19-2022.pdf (cit. 28.01.2022)
 9. „Najnovšie poznatky farmaceutického vedeckého časopisu BMJ“ https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102 (cit. 28.01.2022)
 10. „Spike-protein poškozuje funkci endotelu (down-regulací receptoru ACE-2)“ https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 (cit. 18.02.2022)
 11. „Spike-protein je prokoagulační. Zda jeho použití pro vakcínu je skutečně správným řešením, je zcela relevantní otázka.“https://www.researchgate.net/publication/350721725_SPIKE_SARS-COV2_PROTEIN_AS_PROCOAGULANT_FACTOR_AND_VACCINE_CLASS_EFFECT_HYPOTHESIS (cit. 18.02.2022)
 12. „Spike-protein dělá fibrinogen resistentní k fibrinolýze“    https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.05.21252960v1 (cit. 18.02.2022)
 13. „Vakcína napodobuje metabolické změny infekce (včetně hemokoagulačního profilu)“
  https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3 (cit. 18.02.2022)
 14. „Spike-protein zjištěn v plazmě očkovaných“ https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075 (cit. 18.02.2022)
 15. „Spike-protein prochází u myší hemato-encefalickou bariérou“
  https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8 (cit. 18.02.2022)
 16. „Spike-protein může ovlivnit buňky příjemce – je třeba sledovat NÚ vakcín v delším čase“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7827936/ (cit. 28.01.2022)
 17. „Spike-protein narušuje srdeční pericyty a přispívá k mikrovaskulárním lézím“
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34807265/ (cit. 18.02.2022)
 18. Spike- protein inhibuje reparáciu poškodení DNA v jadre, čo je mechanizmus jeho onkogénneho účinku https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm?fbclid=IwAR0kZfi5QUfH0GVWg4UQVXXIDU5i7fab7qQPqZ_A2nRfqBduqILZkP-pbYQ (cit. 28.01.2022)
 19. „COVID-19 dopad na jednotlivce a společnost v globalizovaném světe“, 1. československá lekárska a právnická konferencia v Prahe 27.1.2022 . Program konferencie (cit. 28.01.2022) https://covidkon.cz/program-konference/ a celé video z konferencie https://www.svedomi-naroda.cz/2022/01/30/covidkon-cela-1-cs-konference-covid-19/
 20. Viac ako 17 000 lekárov už podpísalo deklaráciu prijatú v septembri 2021 v Ríme, ktorej súčasťou je aj evidencia  „Očkovanie detí znamená zbytočné riziká“ https://doctorsandscientistsdeclaration.org/home/supporting-evidence/#children (cit. 28.01.2022)

 

Kovid aktuálne 13. 9. 2023

18.09.2023

Dr. McCullough predniesol prejav v parlamente Európskej únie 13. septembra 2023 na zasadnutí venovanom Svetovej zdravotníckej organizácii (SZO) a reakcii na pandémiu. Prezentovali sa štyria právnici a päť vedcov. Príhovor Dr. McCulllougha bol rozdelený do troch hlavných okruhov: Biofarmaceutický komplex sa vytvoril po rokoch plánovania a stmeľovania. Toto je fungujúci [...]

Sexuálne a rodové choroby

27.07.2023

LGBTIQ+ LGB (normálne) // TIQ+ (chorobné) Ktorému zlomyseľníkovi napadla skratka LGBTIQ+? Dávať zdravých ľudí a pacientov s duševnými chorobami do jedného vreca? Typické liberálne klamstvo, alebo iba obyčajná progresívna hlúposť? Sexuálna orientácia a rodová identita (rod) I. SEXUÁLNA ORIENTÁCIA A. Normálna (zdravá) sexuálna orientácia Heterosexuáli (H) tvoria 86-88% [...]

Globsec, Hitlerovia a Napoleon

28.05.2023

Je všeobecne akceptované, že Hitler bol nacista, ktorý spáchal na ľudstve doteraz najhoršie zločiny. Vykonávať dnes Hitlerovo dielo, byť jeho pohrobkom, to by nemalo byť vôbec možné, pre nesmierne odstrašujúcu hrôzu a des, ktoré vznikajú u každého človeka, čo i len pri pomyslení na takéto konanie. Ale nie je to tak. Dnes sa Hitler vracia na výslnie a je opäť tu, [...]

Péter Szijjártó

Už by bol na Mesiaci. Szíjartó strávil v lietadlách tento rok 550 hodín, zrejme prekoná rekord

25.09.2023 13:51

Maďarský minister rokmi lieta a viac a viac, vlani nalietal 440-tisíc km.

LGBTI, protest, dúhová vlajka

Rodičia a priatelia LGBTI+ ľudí apelujú na všetkých rodičov, aby sa spolu s nimi postavili na obranu detí

25.09.2023 13:26

Združenie zdôraznilo, že ich deti sú živí ľudia, nie žiadna ideológia.

líbya zaplavy

Maďari v Líbyi našli 100 obetí záplav. Úrady zatkli osem ľudí

25.09.2023 13:20

Na priehradách boli praskliny od roku 1998. Opravu z roku 2010 stopla revolúcia.

PS, progresívne, Sas, KDH

TIS: Známku 'Transparentná kampaň' získali len strany PS, SaS a KDH

25.09.2023 12:40

Okrem problémov Smeru či OĽaNO, Transparency International Slovensko opakovane upozorňuje aj na nehodnoverné financovanie kampane Republiky.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 162
Celková čítanosť: 1173259x
Priemerná čítanosť článkov: 7242x

Autor blogu