Založ si blog

Ivermektín, fenomenálny liek dnešnej doby

Lieky s Ivermektínom, ktoré boli, alebo sú dostupné, na Slovensku. Foto MUDr. Peter Lipták.

T.č. rezonuje na Slovensku štúdia ACTIV 6 publikovaná v časopise JAMA, ktorá vraj preukazuje neúčinnosť Ivermektínu. Obzvlášť sa z toho teší MZ SR. Hlavný problém tejto štúdie je, že síce bola randomizovaná a dvojito zaslepená, čo je zlatý štandard vedeckej štúdie, ale jej účelový dizajn je hlavnou prekážkou, aby bolo možné tvrdiť, že dokazuje neúčinnosť Ivermektínu na liečbu COVID-19. Ivermektín sa v štúdii ACTIV 6 podával 1591 pacientom v priemernom veku 48 rokov a v priemere až od 6-teho dňa ťažkostí. Nie je uvedené, či sa podával po jedle alebo nalačno, ale určite sa podával v súlade s SPC (medicínskou autoritou uznaný návod na použitie daného lieku – „Summary of Product Characteristics“), kde sa odporúča užívať tento liek nalačno. V uvádzanej štúdii bolo deklarované dávkovanie 0,4mg/kg, nie však u každého, pretože autori sami uvádzajú, že podávali maximálne dávku 35 mg. To znamená, že pacienti nad 88 kg dostali menšiu dávku,  pričom nad 88 kg bolo 42% pacientov a nad 100 kg bolo 25% pacientov. Takže skupina pacientov nad 100 kg, ktorá bola aj najrizikovejšia z hľadiska pridruženej obezity, dostávala menej ako 90% uvádzanej dávky, takže v skutočnosti títo pacienti dostávali menej ako 0,35 mg/kg (teda nie 0,4 mg/kg). Ďalej, asi 50% pacientov v tejto štúdii malo komorbidity, teda sprievodné chronické ochorenie (cukrovku, hypertenziu, astmu, chronickú obštrukčné chorobu pľúc), a keby sa dodržal protokol FLCCC, mali dostávať jednotlivú dávku 0,6 mg/kg. Ďalšia hrubá odlišnosť od protokolu FLCCC spočívala v tom, že liečba Ivemektínom, ktorá má trvať minimálne 5, ale podľa stavu aj viac dní, bola v tejto štúdii iba trojdňová.

Podľa Maríkovho protokolu(FLCCC), ktorý je dnes zlatým štandardom liečby kovidu s využitím Ivermektínu, sa má tento liek podávať nie samostatne, ale ako súčasť komplexnej, presne v protokole definovanej liečby, a to v dávke 0,4-0,6 mg/kg (v dávke 0,6 mg/kg sa odporúča napríklad u pacientov s komorbidítami). Zdôrazňuje sa, že Ivermektín sa má užívať po jedle (klinický farmakológ dr. Janeková uvádza, že po mastnejšom jedle), aby sa zvýšilo množstvo liečiva z podanej dávky, ktoré sa vstrebe do krvi v tráviacom trakte. Protokol FLCCC odporúča užívanie vypočítanej dávky podľa hmotnosti pacienta 1x denne počas najmenej 5 dní.

Pre uľahčenie porozumenia, keďže na dnešnom MZSR už nepracujú lekári, ale pod vedením generála, inžinieri, magistri a doktori filozofie, špeciálne pre nich by som teraz uviedol polopatistický príklad s penicilínom a angínou. Angína sa dnes lieči u dospelého podaním 3x denne  1,2-1,5 mil. jednotiek (IU) V-Penicilínu t.j.  každých 8 hodín, počas 7-10 dní.  A  čo by sme zistili o účinnosti V-Penicilínu proti angíne, ak by sme podávali tento penicilín 2×1,2 mil. jednotiek (IU), teda á 12 hodín, počas 4-6 dní? No predsa jeho neúčinnosť pre samotné ochorenie, a to vôbec nehovorím o reumatických následkoch, poškodení srdca, kĺbov a „tanci sv. Víta“, ktoré by sa objavili. Dnešné MZ SR by potom určite pokojne tvrdilo, že penicilín nie je pri  angíne  účinný a trvalo by na zrušení jeho výroby aj v Biotike Slovenská Lupča. Veď načo vyhadzovať peniaze, keď „štúdia“ tak jasne preukazuje neúčinnosť penicilínu? Lenže všetci dobre vieme, aký zázrak robí penicilín, čo zlá interpretácia jednej vedeckej štúdie nemôže nijako zmeniť.

Vidíme teda, že štúdia AKTIV 6 nemá potenciál preukázať neúčinnosť Ivermektínu pri ochorení COVID-19. Preukázala iba to, že pri poddávkovaní a súčasne pri oneskorení liečby asi o týždeň od začiatku ochorenia, Ivermektín nefunguje. Vlastne potvrdila, že ak chceme byť pri liečbe kovidu Ivermektinom úspešní, musíme dodržať návod na použitie, ako je stanovený v protokole FLCCC, ktorý vznikol na základe skúseností s vyliečením miliónov pacientov.
Čo chceli zistiť vedci, ak

1. pacientovi podali nižšiu dávku, dokonca viac ako o tretinu nižšiu u pacientov s komorbiditami, ktorí tvorili asi 50% zúčastnených na štúdii,
2. sa postarali o to, že sa  pacientovi vstrebalo do krvi menej liečiva, keďže mu ho podali nalačno,
3. podávali liek neskoro, v priemere až šiesty deň od začiatku ochorenia
(logické by bolo porovnávať v takejto štúdii skupinu, ktorá by dostavala Ivermektin prvých 6 dní ochorenia, oproti placebu),
4. pacientovi liek podávali počas kratšieho obdobia
5. podávali Ivermektín ako jednotlivé liečivo, a nie v rámci komplexnej liečby, ako to odporúča protokol FLCCC.

Až 55 metodických chýb štúdie AKTIV 6 je popísaných na stránke https://c19ivm.org.
V takejto zle nastavenej štúdii na poddávkovanie a oneskorené podávanie sa v skutočnosti netestovala účinnosť, ale skôr bezpečnosť Ivermektínu. A tu vyšiel Ivermektín excelentne. Bezpečnejší než placebo (nežiadúce udalosti v 2,8 % pri Ivermektíne; 3,5 % pri placebe). Čiže táto štúdia potvrdila, že užívania Ivermektínu sa netreba vôbec obávať. Je to viac ako 100% bezpečný liek.

FLCCC uvádza, že Ivermektín je liek, ktorý je osobitne vhodný na liečbu COVID-19 vzhľadom na jeho silné antivírusové a protizápalové účinky. Tie sú doteraz preukázané výsledkami zo 64 kontrolovaných štúdií, z ktorých 32 bolo randomizovaných a 16 bolo dvojito zaslepených, čo je zlatý štandard výskumného dizajnu. Súhrn (metaanalýza) týchto štúdií zistil štatisticky významné zníženie prenosu, času zotavenia, hospitalizácie a úmrtí. Na stránke FLCCC je aktuálne zhrnutie všetkých vedeckých dôkazov o Ivermektíne pri COVID-19. Upozorňuje na to vo svojom fb statuse rešpektovaný lekár a vedec Michal Piják, MD – Personalised Evolutionary Nutrition, ktorý ďalej uvádza, že FLCCC poukazuje aj na skutočnosť, že v historickom úspechu verejného zdravia, od 16. septembra 2021, severoindický štát Uttarpradéš, s populáciou 241 miliónov ľudí,  COVID-19 účinne vyhubil rozsiahlym použitím Ivermektínu na liečbu a prevenciu.

Bohužiaľ, zneužívanie komunikácie vedeckých informácií autoritou ako je MZSR, falošne maskujúcou marketing za vedeckú pravdu, je skutočne nechutné a zavádzajúce. Ministerstvo zdravotníctva by sa malo skôr zaoberať informovaním o liekoch ako  Remdesivir, Paxlovid a Molnupiravir, ktoré MZSR z „neznámych“ dôvodov nakúpilo za miliónové sumy. Teraz lekárov núti aby tieto drahé, a podľa štúdií málo účinné lieky, ktoré majú množstvo závažných nežiaducich reakcií, spotrebovali na liečenie pacientov. Porovnanie účinnosti liekov používaných proti kovidu na základe vedeckých štúdií je na stránke https://c19early.org/.

Ďalším boľavým miestom, ktoré však MZSR vôbec netrápi, sú  netransparentné nákupy mRNA injekcií proti COVID-19, v súvislosti s ktorými prebieha vyšetrovanie prokuratúrou EÚ. Je verejne známe, že jeden človek z EK svojvoľne, bez schválenia odbornou lekárskou komisiou EÚ, bez toho, aby firma Pfizer musela doložiť údaje o účinnosti a bezpečnosti svojej vakcíny proti kovidu, nakúpila 4,6 mld dávok mRNA injekcií za 71 mld €. Pričom akcionár Pfizeru je akcionárom aj ďalšej firmy, ktorá je zamestnávateľom manžela tejto osoby. (Ursula von der Leyen je vyšetrovaná úradom EPPO) Takisto minister Lengvarský nakúpil 6 miliónov dávok mRNA injekcií od firmy Pfizer za 200 000 000 € na štvrtú dávku proti COVID-19 bez schválenia odbornou komisiou pre očkovanie ÚVZ SR (PSPI), hoci je dobre informovaný, že záujem o štvrtú dávku je dnes minimálny a toto množstvo sa určite nepoužije.

Je nevyhnutné, aby vyšla pravda najavo a zaistilo sa plné právo občanov SR na to, aby sa MZSR orientovalo na fungovanie zdravotníctva vo verejnom záujme a nie na ohrozovanie verejného zdravia v záujme farmaceutických firiem.

 

Šťastie, zdravie, mier

24.06.2024

1. Prezident Peter Pellegrini bol premiérom a súčasne aj ministrom zdravotníctva na začiatku kovidu. Práve vtedy sa vplížil na Slovensko mrazivý strach prichádzajúci z WHO, a neskôr, aj keď bol už v opozícii sa bez reptania podriaďoval opatreniam, ktoré vznikli transformáciou pokynov WHO v Matovičovej kapustnej hlave. Faktom je, že úmrtnosť na Slovensku na kovid bola na [...]

Statočný Kotlár versus WHO

12.06.2024

Protikovidové opatrenia si experti, o ktorých sa opieralo WHO, vycucali z prsta píše dnes mainstream v Británii aj USA (1). Kedy aj u nás v SME, N-ku či Aktualitách sa to dozvieme? . To, ako WHO tragicky zlyhalo, je vážny dôvod, aby sa v žiadnom prípade právomoci WHO nerozširovali. Táto organizácia sa zmenila, dostala sa pod kontrolu farmabiznisu a niektorých politických [...]

Euroidiocia v medicínskej praxi

05.06.2024

Vraj – očkovanie proti kovidu Osobitný príklad vystupňovanej euroidiocie bolo očkovanie proti kovidu. Kovid bola obyčajná viróza podobná chrípke. Zaujímavý fakt je, že kde bol diagnostikovaný kovid, tam sa celkom vytratila z populácie chrípka. Akoby sa len pozmenil diagnostický test toho istého ochorenia(4). Ako som si overil vo vlastnej praxi, pri včasnej ambulantnej liečbe [...]

601371443

Najprv hajloval, potom ukázal, aké má srdce. Ako anglický futbalista zachránil židovského chlapca z Hitlerovho Nemecka?

21.07.2024 08:00

Anglického futbalistu síce politika nezaujímala, ale vedel, že nacizmus stelesňuje zlo. Keď ho v Berlíne oslovil mladý Žid s prosbou o pomoc, vyhovel mu.

munícia

ONLINE: Čo obrátilo vojnu v prospech Ruska? Chýbajúce delostrelecké granáty, hovoria Ukrajinci v zákopoch

21.07.2024 07:45

Žalostný stav vo výrobe munície na Západe spôsobil, že nie je možné ňou dostatočne zásobovať ukrajinskú armádu. Agentúra Reuters pátrala prečo.

Koncert AC/DC, príprava, Bratislava

Na Bratislavu sa valí rockové peklo. Ak idete na nedeľňajší koncert AC/DC, príďte včas

21.07.2024 07:00

Na nedeľňajšom koncerte AC/DC môže byť viac ako 100-tisíc divákov.

Rača, Florián, socha, vandali

Vandali poškodili 300-ročnú sochu svätca. Ľuďom teraz pripomína Tatka Šmolka, pamiatkari hovoria o šokujúcom čine

21.07.2024 07:00

Amatérsky zásah, aj keď s dobrým úmyslom, mohol viesť k nezvratnému poškodeniu diela.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 182
Celková čítanosť: 1276705x
Priemerná čítanosť článkov: 7015x

Autor blogu