Založ si blog

WHO panika, či zdravý rozum?

Je smutnou pravdou, že opatrenia proti kovidu zabili viac ľudí ako sám kovid. A kde je vyvodenie zodpovednosti voči Čaputovej, bývalým vládam, Európskej komisii a Svetovej zdravotníckej organizácii? Prežívame veľmi hektické obdobie. Slovensko dostala Čaputová a tri bývalé vlády na cestu k strate suverenity, do úpadku ekonomického aj morálneho. Doslova riadili všetko na Slovensku podľa hesla čím horšie, tým lepšie. Stav ľudských zdrojov, čo sa týka zdravia, vzdelania a výchovy sa ocitol na historickom minime. Ale toto všetko zlé musíme prekonať! Nikdy nezáležalo na vedomostiach a postojoch ľudí tak veľmi ako dnes!

Jednou z najdôležitejších úloh vlády v súčasnosti je odmietnuť nadvládu nikým nevolených úradníkov Svetovej zdravotníckej organizácie  a ubrániť štátnu suverenitu Slovenska!

O ovládnutie národných štátov sa dnes pokúša globálna totalita prostredníctvom úradníkov WHO súčasne dvomi spôsobmi.
(1) Postupne menia Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) a
(2) pripravujú pandemickú zmluvu.
Zakotvujú tak vedúcu úlohu generálneho riaditeľa WHO, jeho nadradenosť vládam a parlamentom národných štátov. Je zaujímavé, že nie generálny tajomník OSN, ale generálny riaditeľ WHO má byť riaditeľom zemegule.
Všetky tieto dokumenty musí schváliť Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) v Ženeve, ktoré sa tam schádza raz ročne, vždy v máji, a účastníkmi sú za jednotlivé štáty poverení delegáti. Všetky zmeny v dokumentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), teda aj v IHR, sa prijímajú hlasovaním a aj po ich schválení si každý štát  môže uplatniť výhrady alebo ich celkom odmietnuť v určenej lehote. To znamená, že WHO nemôže nič štátom vnútiť bez súhlasu, či už ich zástupcov priamo na mieste v rokovacej sále, ale aj neskôr, bez súhlasu vlád a parlamentov jednotlivých národných štátov v 18 mesačnej lehote určenej na odmietnutie. Medzinárodné zmluvy ako je „Pandemická zmluva s WHO“ podliehajú ratifikácii v národných parlamentoch.
V máji 2022 WHA schválilo Zmeny č. 1 v IHR, ktorými sa skrátila lehota na odmietnutie z 18 na 10 mesiacov a ešte ďalšie technické zmeny uľahčujúce presadzovanie globálnej vôle úradníkov WHO. Hoci nič, čo by obmedzovalo suverenitu štátov, v nej obsiahnuté nebolo, naša nová ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková 1.12.2023 tento dokument oficiálne za SR odmietla. Dala tak jasne najavo, že ani s ďalšími pripravovanými zmenami IHR, nebude SR súhlasiť. Frontálny útok na suverenitu štátov prostredníctvom IHR sa má uskutočniť na 77 WHA v máji 2024. Pracovná komisia WHO z iniciatívy USA pripravuje Zmeny č. 2 v IHR, v ktorých je zakotvená vedúca úloha generálneho riaditeľa WHO pri vyhlasovaní pandémií a pri riadení opatrení počas pandémií, ako aj  povinnosť jednotlivých štátov podriaďovať sa jeho rozhodnutiam. Ďalšie navrhované články obmedzujú ľudské práva a slobody, zakotvujú násilnú vakcináciu a stanovujú, že jediný správny názor na pandémiu môže mať iba generálny riaditeľ WHO… Sú to všetko šialené veci. Toto sa deje verejne, všetky pracovné dokumenty sú na web stránke WHO. Na WHA sa majú tieto Zmeny č. 2 IHR schvaľovať a stratu/odovzdanie suverenity majú pokorení predstavitelia národných štátov potvrdiť aj schválením pandemickej zmluvy. Vyzerá to hrozivo, ale nič nie je stratené! Rozhodujúci bude postup slovenských zástupcov na WHA v máji 2024, na čo sa musíme dobre pripraviť a nepripustiť vydieranie a podplácanie! Nie, že nám tam prezidentka nanominuje svojho zástupcu, ale musí tam byť zástupca Slovenska! Napríklad ministerka Dolinková už ukázala, že má tú správnu guráž.

Prečo odmietame globálnu nadvládu WHO úradníkov?
Sme v období po pandémii kovidu, proti ktorej opatrenia riadila WHO. Na Slovensku sa do bodky plnili ich odporúčania. Vtedajší slovenskí zapredaní odborníci a slovenské vlády neboli totiž schopné samostatne posúdiť situáciu a prijať autonómne opatrenia v najlepšom záujme Slovenska a jeho obyvateľov. Takáto nemohúcnosť slovenskej vlády a slovenských „odborníkov“ sa už nesmie nikdy zopakovať! Realizovali sa opatrenia WHO proti kovidu, ktoré na celom svete zabili viac ľudí ako sám kovid.  Plnili iný účel než deklarovalo WHO. Boli prekrútené, postavené na klamstve. Vysvetlením je, že dnes väčšinu finančných prostriedkov WHO netvoria príspevky členských štátov, ale pochádzajú zo súkromných zdrojov. Najštedrejší sú najmä oligarchovia z USA, Gatesova nadácia,  Očkovacie konzorcium GAVI, globálne farmaceutické spoločnosti. Na rovinu povedané, oni sa dnes stali majiteľmi WHO! Prostredníctvom WHO stoja dnes záujmy priemyslu a veľkého biznisu proti základnému záujmu ľudí, proti ich zdraviu.
Organizácia, ktorej úlohou bolo pôvodne celosvetovo koordinovať starostlivosť o zdravie ľudí, sa za posledných 10 rokov dramaticky zmenila.
Posúďte sami, keď „Ústava“ WHO z roku 1947  1.) definuje ZDRAVIE ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, 2.) určuje, že ZDRAVIE je jedným zo základných ľudských práv každého človeka a dokonca 3.) potvrdzuje, že ZDRAVIE je základom pre dosiahnutie mieru a bezpečnosti vo svete, ako sa potom mohlo stať, že ZDRAVIE v pandémii nebolo pre WHO prioritou? Namiesto telesnej, duševnej a sociálnej pohody sme zažili presný opak! Namiesto ľudských práv a ľudskej dôstojnosti sme zažili presný opak! Namiesto mieru a bezpečnosti doslova zabíjanie ľudí „nezvládnutou liečbou a toxickou prevenciou“ dokonca umelo vytvorenej hrozby.

Úradníci WHO akoby úmyselne riadili pandémiu tým najhorším možným spôsobom. Zlyhali, keď vyhlásili, že laboratórny pôvod vírusu je hoax, pričom odmietli včas prešetriť indície o jeho pôvode z Wuhanského laboratória, v ktorom bol tento vírus umelo vytvorený! Zlyhali tým, že odmietli zastaviť cestovanie z Činy, až kým sa vírus nerozšíril po celom svete. Zlyhali,  keď odporúčali nosiť rúška, pričom o ich efektivite neexistujú dôkazy a naopak sú dôkazy o ich škodlivosti na ľudské zdravie. Zlyhali, lebo pandémiu vyhlásili na základe výsledkov PCR testov, ktoré mali pri obvyklom nastavení 35-40 cyklov až 97 % falošnú pozitivitu. Zlyhali, keď šírili strach a paniku a bránili dostupnosti včasnej ambulantnej liečby. Zlyhali pri odporúčaní drakonických opatrení súvisiacich so zavádzaním lockdownov, obmedzovaním mobility obyvateľstva… Drastické následky mala najmä sociálna izolácia seniorov v DSS. V konečnom dôsledku najväčšou katastrofou bolo násilné tzv. očkovanie látkami, ktoré neboli vakcínami, ale toxickými genetickými injekciami, ktoré nespĺňali ani základné vlastnosti vakcín, t.j. nepreukázala sa ani ich účinnosť proti danej infekcii, ani ich bezpečnosť, pričom ich vnucovali aj malým deťom, mladým ľuďom, mužom a ženám v reprodukčnom veku. Dokonca teda osobám, ktoré neboli ani v nijakom ohrození chorobou COVID-19.
Prežili sme, ale prežili sme „vďaka“ WHO doslova horor. Hlavne, že na pandémii Covid-19, na tomto obrovskom ľudskom nešťastí, de facto súkromní vlastníci WHO zarobili miliardy.

Na Slovensku bolo viac ako 20 000 zbytočných obetí, dvakrát viac obetí ako v SNP. Nadmerná úmrtnosť v rokoch 2020-2022 dosiahla takmer 20% a v tomto neblahom ukazovateli sme sa dostali na popredné miesto v Európskej únii. Po všetkej tej skaze spôsobenej zlyhaním Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie, prezidentky a našich nekompetentných vlád, musíme dnes žiadať vyvodiť zodpovednosť a sformulovať poučenie z prežitého krízového vývoja a v žiadnom prípade neodovzdať riadenie zdravotníctva organizácii, v ktorej vládnu záujmy bohatých prostredníctvom vyhrážania sa, korupcie a lobbingu! Nevzdáme sa možnosti, na základe vlastných vedomostí a skúseností, slobodne si riadiť zdravotnú starostlivosť vo vlastnom štáte. Nezostáva iné než žiadať odstúpenie generálneho riaditeľa WHO pána Tedrosa, pani Leyenovej, pani Čaputovej. Musia odstúpiť! Naše tri nepodarené vlády sú už vďaka občanom minulosťou. Pandémia ukázala, že aj WHO sa musí celkom zmeniť! Do jej centra sa musia vrátiť záujmy ľudí.

Nebojte sa! Zdôraznil v Bratislave v roku 1990 pápež Ján Pavol II. My Slováci, aj my slovenskí zdravotníci, lekári, všeobecní praktickí, rodinní či špecialisti, zdravotné sestry… my všetci dnes musíme dvíhať hlavy! Iba spoločnými silami zabránime, aby zdravie, plodnosť a smrť v našom štáte riadil globálny pavúk a prostredníctvom WHO nás viedol do záhuby.

Robert Fico ako predseda vlády a predseda Smeru verejne vyhlásil, že SMER-slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov pri riadení pandémií. Takto otvorene vyjadril tézu, že nezmyselnú zmenu IHR ani pandemickú zmluvu jeho vláda nepodporí. Roberta Fica nám dnes závidí celá Európa!
Preto má dnešná slovenská vláda doma na Slovensku stále vyššiu podporu. Ľudia cítia, že v správnom čase sa na správne miesta dostali schopní a kompetentní ľudia, ktorí majú rovnaký záujem ako my.  Nedajme sa rozdeľovať dnešnými alarmistami, ktorí majú nejasnosti v interpretácii dokumentov WHO a v skutočnosti vrážajú klin medzi vládu a občanov, jej voličov, a vydávajú nás tak napospas globalistom. Dnes nie je dôvod neveriť tejto vláde, že to myslí s obranou našej suverenity úprimne. Iba štát,  kde vláda a občania vytvoria jednotu, môže v súčasnej situácii globalistom úspešne vzdorovať.

Súvisiace a vysvetľujúce odkazy:

(1) Medzinárodné zdravotné predpisy 2005 (IHR) na stránke MZSR
https://www.health.gov.sk/?medzinarodne-zdravotne-predpisy-2005
a na stránke WHO 9789241580496-eng.pdf (who.int)

(2) Zmeny č. 1 k IHR, ktoré odmietla ministerka Dolinková uvedené v schválených dokumentoch WHA75 na strane 24 ako rezolúcia WHA75,12 s prílohou ANNEX 2 na strane 59
A75_REC1 (who.int)

(3) Zmeny č. 2 k IHR pripravované pracovnou skupinou WHO na schválenie na 77.WHA v máji 2024
WGIHR_Compilation-en.pdf (who.int)

(4) Pripomienky členských krajín WHO
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Submissions_Original_Languages.pdf

(5) Oficiálne rozhodnutia na stránke pracovnej skupiny WHO poverenej prípravou a návrhom zmien
https://apps.who.int/gb/wgihr/

(6) MZP 2005 boli implementované do našej legislatívy na návrh vlády riadnym legislatívnym procesom v NRSR. V tom čase nikto proti nim nenamietal.
Aj prípadné ich zmeny musia byť po schválení vo WHA sformulované vládou a schválené v našom parlamente. Otázkou je, ak na medzinárodnom poli prijmeme právne záväzným spôsobom zmeny v IHR, či môže vláda alebo parlament ich odmietnuť implementovať aj po uplynutí doby na odmietnutie (18 alebo 10 mesiacov). Ale prečo by sme mali hlasovať za? Alebo prečo by sme nemali zmeny, ktoré nebudú ku prospechu SR stihnúť v lehote odmietnuť?
Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 235 – Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)

(7) Právna analýza JUDr. Petra Weisa
https://akw.sk/who-a-tzv-pandemicka-zmluva-ako-je-to-naozaj/

(8) Vysvetlenie JUDr. Judity Laššákovej
(1) WHO a IHR – ako sú pre nás záväzné a môžu to poslanci a vláda ovplyvniť? – YouTube

(9) Implementácia IHR 2005 do našej legislatívy trvala 6 rokov(2005-2011)
172/2011 Z.z. – Zákon, ktorým sa zmeny plynúce z MZP zakotvili do našej legislatívy (do zákonov 355 a 42 s platnosťou od 01.07.2011)
355/2007 Z.z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia do 30.06.2011
355/2007 Z.z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súčasnej podobe
42/1994 Z.z. – Zákon o civilnej ochrane NRSR do 30.06.2011
42/1994 Z.z. – Zákon o civilnej ochrane NRSR  v súčasnej podobe

(10) 97 % falošná pozitivita PCR testov na kovid
https://akw.sk/rt-pcr-a-antigenove-testy-nefunguju-na-zistenie-infekcie-covid-19-kompletny-rozbor/

(11) Petícia proti návrhom WHO (Ondrej Ševčech), ktorá upozornila na tento problém Petícia proti navrhovaným zmenám WHO, umožňujúcim porušovanie ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti. – Peticie.com

Korčok (p)rezidentom

20.02.2024

Slovensko má naozaj „šťastie“. Významný realizátor americkej zahraničnej politiky náš pán Ivan Korčok hýbe Slovenskom podľa nôt z USA. Slušne, ale rozhodne! On, ktorý má s prezidentom Bidenom spoločný dokonca aj stav mysle, sa rozhodol kandidovať za jeho rezidenta na Slovensku a pokračovať po Kiskovi a Čaputovej ešte úspešnejšie v náročnej službe pre americkú [...]

HIV pacient

14.02.2024

Homosexuálny poslanec PS Tomáš Hellebrant sa pred 15 rokmi nainfikoval vírusom HIV. Lieči sa v zahraničí a tu na Slovensku to vraj nikomu nepovedal, pretože sa obával politického zneužitia. No možno práve naopak, keby informoval aj verejnosť, že je HIV pozitívny a išiel by príkladom v statočnom boji s touto zákernou, pohlavne prenosnou chorobou, získal by na Slovensku, [...]

Postihnutí „vakcínou“? Otestujte sa!

07.02.2024

Päť otázok a päť odpovedí, aby bola diagnostika ľahšia a najmä rýchlejšia. 1. Odmietate tzv. restoratívnu justíciu, win win riešenie pre páchateľov aj pre obete? Ak si myslíte, že a) Slováci by mali mať naďalej 4x vyššie tresty za tie isté ekonomické a korupčné trestné činy než je to vo vyspelej EÚ; b) obeť ekonomickej trestnej činnosti neuprednostní radšej [...]

Emmanuel Macron a Gabriel Attal

Už sa vie, čo by robili na Ukrajine cudzí vojaci a súperka Macrona si vypočula, že by vyzbrojila Putina

28.02.2024 03:00

Šéf francúzskej diplomacie ozrejmil, ako by si prezident Emmanuel Macron predstavoval pôsobenie vojakov vyslaných na Ukrajinu.

thumbnail image001, pr, nepouzivat

Pellegrini: Noha slovenského vojaka na Ukrajinu nevkročí

27.02.2024 19:04

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini trvá na tom, že Slovensko nebude posielať svojich vojakov na Ukrajinu.

Michal Šipoš

Koalícia plánuje ukončiť parlamentnú schôdzu, tvrdí Šipoš

27.02.2024 18:04

„Parlamentné vrabce čvirikajú, že v stredu chcú páni poslanci ukončiť túto schôdzu, pretože idú prezidentské voľby," uviedol poslanec hnutia Slovensko.

Poľsko, NATO

Prídu špeciáli či ženisti? Kto pošle na Ukrajinu vojakov a čo na to Rusko?

27.02.2024 17:23

Experti pre Pravdu vysvetlili, ako by západné jednotky mohli pomôcť Kyjevu, a či je reálne, že ich niektoré štáty nasadia.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 173
Celková čítanosť: 1225851x
Priemerná čítanosť článkov: 7086x

Autor blogu