Založ si blog

Antivakcinátori

MUDr. Peter Lipták vakcinátor prezývaný „antivakcinátor“ je zaočkovaný proti všetkým detským chorobám, potom proti tetanu a záškrtu, proti hepatitíde A aj B, proti zápalu pľúc a aj proti moru (s ním bojoval Hippokrates). Tu hľa sa zaočkoval proti chrípke v tejto sezóne 2021-2022 a zaradil sa tak k 2% zaočkovaných obyvateľov. Teraz nástojčivo čaká na bezpečnú a účinnú vakcínu proti kovidu. Zatiaľ sa musí chrániť pravidelnou konzumáciou ivermektínu 2x týždenne, dávkou účinnou proti delte aj omikronu. Počas svojej viac ako 35 ročnej praxe zaočkoval desaťtisíce pacientov proti chrípke, proti zápalu pľúc, proti tetanu, hepatitídam A aj B a proti moru. Dnes už jeden z nestorov očkovania dospelých na Slovensku. Foto archív autora

Dnes je populárny taký moderný termín „antivakcinátor“. Tak si poďme vysvetliť čo to je antivakcinátor a kto sú dnes skutoční antivakcinátori.
Očkovanie je imunoterapia a ja sa tomuto druhu liečby, ktorá je základným kameňom prevencie venujem na svojej ambulancii intenzívne už viac ako 30 rokov.
Som všeobecný lekár pre dospelých a preto moja doména je očkovanie, konkrétne proti chrípke, proti zápalu pľúc, proti tetanu a tiež proti kovidu.
Tento rok som podal svojim pacientom 488 vakcín proti chrípke, 218 proti zápalu pľúc a 69 proti tetanu.
Čo sa dotýka očkovania proti chrípke v priemere mám cca 2400 kapitovaných pacientov a každoročne sa mi darilo doteraz zaočkovať proti chrípke cca 800 pacientov, to jest som mal celkovú preočkovanosť proti chrípke 30% a v kategórii pacientov nad 60 rokov to bolo až 90%. Celoštátny priemer bol v posledných rokoch necelé 4%.
Toho roku veľa aj mojich pacientov očkovanie proti chrípke odmietlo s tým, že boli zaočkovaní proti COVID-19 2x alebo aj 3x. Z médií už vlastne ani o inom očkovaní nie je počuť a tak isto z vlády, MZ SR či z kruhov vládnych odborníkov ani nič iné neznie. Pravdepodobne takto pacienti a ich rodiny získavajú dojem, že očkovanie proti kovidu je druh univerzálneho očkovania proti všetkým chorobám. Tento rok som preto proti chrípke zaočkoval iba necelých 500 pacientov. Deficit 300 pacientov bol najmä v domovoch dôchodcov, kde za svojich rodičov rozhodujú často ich deti a tieto si v dnešnej situácii neželali očkovanie proti chrípke. Aj keď je očkovanie proti chrípke a aj proti zápalu pľúc, vzhľadom k riziku komunitného šírenia, definované vo vyhláške ako povinné, tak som prianie detí samozrejme rešpektoval a vyhol som sa násilnému očkovaniu. No množia sa aj prípady odmietnutia očkovania proti tetanu, ktorý očkujeme v tridsiatke a potom preočkovanie je v 45, 60, 75 a 90 roku veku. Ani tu neočkujem násilne  ale vôľu pacientov rešpektujem a trpezlivo vysvetľujem. S ľútosťou konštatujem, že stále viac ľudí keď počuje dnes slovo očkovanie tak im naskakuje husia koža a znovu zdôrazňujem, že lekár musí svojim pacientom často význam očkovania dlhšie trpezlivo vysvetľovať. Nečudo, že strach narastá. Veď sa hovorí o očkovaní proti kovidu, ako o druhu násilného očkovania dokonca v jednomesačných intervaloch. Dobrovoľne nasilu, povinne. V tejto súvislosti som už v minulých blogoch písal, že po takomto znásilnení vakcínou môže vzniknúť u pacientov posttraumatická stresová porucha, ktorá sa môže rozvinúť aj do závažnejšieho ochorenia. Avšak vidíme, že vládna moc si z porušovania ľudských práv a zákonov ťažkú hlavu nerobí. Netuší, že posilňuje negatívne emócie verejnosti, ktoré sa premietajú proti očkovaniu vo všeobecnosti? Podľa môjho názoru to robia premyslene a úmyselne.
Uviedol som situáciu v mojej ambulancii. Aká však musí byť bieda s očkovaním proti chrípke, proti zápalu pľúc aj proti tetanu v ostatných ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov. Veď mnohí z nich ordinujú, s podporou médií, vlády, SLK a ÚDZS od jari aj dnes vytrvalo iba po telefóne, alebo cez okno, iní zasa ošetrujú iba zaočkovaných proti COVID-19, čím porušujú nielen svoju prísahu, ale aj platné zákony.
Tandem Čaputová Matovič a ich Hegero-Lengvarského vláda dnes dosiahli v očkovaní nejeden míľnik.
Zo štátnych peňazí nakúpili na jar cca 10 000 000 experimentálnych vakcín proti variante alfa COVID-19 na realizáciu experimentu firmy Pfizer zo zámoria, teda štandardne by to malo byť podávanie tejto experimentálnej látky osobám, ktoré sa firme podarí na Slovensku do experimentu dobrovoľne získať, po informovaní o riziku, spravidla za nejakú finančnú odmenu, s tým, že firma v experimente zisťuje účinnosť a bezpečnosť použitia jej produktu na ľuďoch a bezpečnosť experimentu obvykle garantuje firma. A podľa výsledkov experimentu sa buď táto liečebná metóda zavedie do praxe, alebo sa zavrhne ako neúčinná alebo nebezpečná. V prípade, že dôjde k poškodeniu zdravia alebo k úmrtiu v súvislosti s týmto experimentom tak výrobca finančne odškodňuje postihnutých alebo pozostalých podľa dopredu dohodnutých podmienok a samozrejme takýto smrteľný experiment sa musí okamžite zastaviť. Ale prečo tento experiment zahraničnej firmy financuje štát? A ako je možné, že štát nakúpil z verejných zdrojov také obrovské množstvo nepreverenej vakcíny, ktorá je dokonca dnes už zastaraná a nechráni proti novým mutáciám vírusu? Veď dnes tu máme už omicron!  Pre koho je vakcína proti alfa variante? Preto aby naplnili obchodnú dohodu s farmaceutickou firmou sú do tohto experimentu ľudia nasilu hnaní vládou, drastickým obmedzovaním ľudských práv nezaočkovaných? A účinnosť a bezpečnosť vakcíny pritom negarantuje výrobca, lež samotná laická verejnosť, konkrétni očkovaní ľudia si aj účinnosť a aj bezpečnosť musia garantovať sami, ako keby oni tú vakcínu vyrobili a mali z jej predaja zisky. Majú znášať tak všetky následky experimentu farmaceutickej firmy cudzieho štátu. Najprv ich donútia aby písomne prevzali zodpovednosť za účinnosť a predovšetkým aj za bezpečnosť vakcíny a až potom ich zaočkujú postupom, ktorý je v rozpore s v SR platnou vyhláškou o očkovaní, teda nezákonne. To čo podpisujú pacienti nie je štandardný informovaný súhlas. Chýbajú v ňom informácie o všetkých známych rizikách a naopak v časti záruk, nie je uvedený štandardný text, že výrobca bude znášať odškodnenie v prípade nežiadúcich reakcií, ale je tam uvedené, že následky si ponesie každý sám bez akéhokoľvek odškodnenia.
A očkovanie proti chrípke, ktoré tu máme desaťročia zavedené ako veľmi účinné a veľmi bezpečné, kde zodpovednosť za toto povinné očkovanie nesie výrobca a tiež štát, tak tu štát nekúpil ani 1 kus vakcíny a nijako sa neusiluje zaočkovať indikovaných pacientov a to ani pacientov v domovoch dôchodcov, kde je toto očkovanie podľa platnej vyhlášky povinné. Výpadok v tomto očkovaní tento rok je asi taký, že dosiahneme cca 2% zaočkovanosť proti chrípke. O takom poklese sa antivaxerom ani nesnívalo.  Dokonca firma Sanofi Pasteur, najväčší výrobca humánnych vakcín na svete, už má toho dosť a po tohtoročnom fiasku, keď z dodanej vakcíny musí na svoje náklady vyhodiť viac ako polovicu, odchádza zo slovenského trhu a tak na budúci rok sa splní konečne spoločný sen antivaxerov a tejto vlády, ktorá bude môcť povedať, že by chceli nakúpiť vakcíny pre povinné očkovanie proti chrípke ale nemajú od koho.
Takže poďme k záveru. Očkujúci lekár, vaxer je ten, ktorý očkuje vakcínami, t.j. látkami, ktoré sú účinné a bezpečné. Iba takéto látky je možno použiť aj pri plošnom, populačnom očkovaní. Príkladom je očkovanie proti chrípke, proti zápalu pľúc, proti tetanu ale aj povinné očkovanie detí podľa očkovacieho kalendára.
Každému kto je za očkovanie musí byť jasné, že pri každom očkovaní sa zvažujú prínosy a riziká a očkovať možno iba ak prínosy vysoko prevýšia riziká, najmä u dobre liečiteľných infekčných ochorení ako je aj kovid. V prípade očkovania proti kovidu tomu tak nie je. Lekári, ktorí očkujú v tomto prípade nie sú očkujúci lekári, ktorí zohľadňujú zdravotný prospech pacienta, ale mechanickí píchači v prospech politiky vládnej moci. Pri koncipovaní skutočného štátneho očkovacieho programu sa musia vždy zvažovať tri faktory:
1. Charakteristika ochorenia a dostupnosť účinnej liečby
Počet ochorení je na úrovni 1/10 počtu ochorení na chrípku. Dnes sa udáva počet pozitívne testovaných 1000-2000 na jeden milión, epidémia pri chrípke bola vyhlasovaná pri 1600-1800 chorých na 100 000 obyvateľov. Koľko by bolo v čase chrípkovej epidémie pozitívne testovaných na vírus chrípky? Prečo stále testujeme klinicky zdravých nepresnými PCR a antigénovými testami? Kovid sa stále nelieči systematicky v ambulanciách, ale až v nemocniciach. Pritom máme ambulantné liečebné postupy, ktoré majú potenciál znížiť počet úmrtí a počet hospitalizácií na kovid až 10x, ale my už cca dva roky nechávame týchto pacientov zomierať bez adekvátnej medicínskej pomoci. Dokonca aj v nemocniciach u nás zomiera 2x až 3x viac pacientov ako v iných štátoch. Stále liečime neúčinným remdesivirom. V nemocniciach sme doslova nechali vyčerpať personál. Dokonca v čase zvýšenej potreby lôžok, my rušíme 11 000 nemocničných lôžok. Lengvarský toto naše zdravotníctvo postavil už celkom na hlavu. V tomto bode je čo naprávať, ochorenie kovid je z epidemiologických hľadísk umelo nadhodnocované a to bohužiaľ aj úmyselnou dezorganizáciou liečebných prístupov.
2. Bezpečnosť
Viac ako 30 000 úmrtí po kovid vakcínach v EÚ a viac ako 1 mil závažných nežiadúcich reakcií iba v EÚ nemožno prehliadnuť. Počul som, že keby za socializmu po vakcíne proti tetanu zomrel čo i len jeden pacient, tak by sa ihneď zastavilo očkovanie proti tetanu v celej Varšavskej zmluve. Áno, žili sme v takom systéme, kde si vážili život každého človeka na rozdiel od dnešného, kde na jednej strane zomierajú po očkovaní desaťtisíce ľudí a na druhej strane astronomicky rastú zisky jednotlivým boháčom,ktorí to celé organizujú. A ak sa má preočkovávať Pfizerom raz na niekoľko mesiacov, či dokonca raz za mesiac, tak sa logicky budú nežiadúce účinky tiež kumulovať a ohrozenie každého sa bude veľmi stupňovať.
3. Účinnosť
Aká účinnosť, keď sa uvažuje o očkovaní každé tri mesiace, dokonca zaznievajú hlasy o očkovaní každý mesiac? Podľa tohto je jasné, že toto tzv. nekonečné očkovanie nevedie k posilneniu, ale k strate imunity. V chudobných štátoch kde sa neočkuje, napríklad v Afrike, nie je kovid a my, v najbohatších štátoch sveta, sa budeme proti kovidu očkovať 12x do roka? A budeme riskovať aj zmnohonásobenie už dnes neakceptovateľného počtu nežiadúcich reakcií?
Vaxeri a antivaxeri
O tom, že skutočný lekár vaxer zvažuje najprv všetky prínosy a riziká kým zaočkuje príslušnou vakcínou pacienta, sme už hovorili. O to viac to platí pri zavádzaní populačného očkovania.
Ale kto je dnes skutočný antivaxer?
Jednak máme klasických antivaxerov, ktorí ako v minulosti, tak aj dnes vystupovali proti každému očkovaniu. Ale potom sa tu objavila veľká skupina skrytých antivaxerov. Sú to ľudia, ktorí sa tvária ako vaxeri, ale robia praktické kroky, ktorými likvidujú doteraz existujúci systém očkovania detí aj dospelých.
Kto už zlikvidoval očkovanie proti chrípke a likviduje  aj očkovanie proti zápalu pľúc,  tetanu a tiež detský očkovací program? Antivakcínou, ktorá sa má podávať á 3 mesiace alebo najlepšie každý mesiac?
Nuž podľa praktických výsledkov najvplyvnejší antivakcinátori presadzujúci antivakcínu sú jednoznačne Lengvarský, Mikas, Krištúfková, Prokopová… Z politikov sú najaktívnejší antivakcinátori Čaputová, Heger, Matovič…
Toto sú ľudia ktorí dnes účinne likvidujú za socializmu vybudovaný systém očkovania detí aj dospelých na Slovensku. Bohužiaľ nielen systém očkovania, ale aj celý zdravotný systém.
Všetci klasickí antivakcinátori im môžu bozkávať ručičky a nožičky. To o čo sa oni usilovali desaťročia, títo dokázali za necelé dva roky.

Šťastie, zdravie, mier

24.06.2024

1. Prezident Peter Pellegrini bol premiérom a súčasne aj ministrom zdravotníctva na začiatku kovidu. Práve vtedy sa vplížil na Slovensko mrazivý strach prichádzajúci z WHO, a neskôr, aj keď bol už v opozícii sa bez reptania podriaďoval opatreniam, ktoré vznikli transformáciou pokynov WHO v Matovičovej kapustnej hlave. Faktom je, že úmrtnosť na Slovensku na kovid bola na [...]

Statočný Kotlár versus WHO

12.06.2024

Protikovidové opatrenia si experti, o ktorých sa opieralo WHO, vycucali z prsta píše dnes mainstream v Británii aj USA (1). Kedy aj u nás v SME, N-ku či Aktualitách sa to dozvieme? . To, ako WHO tragicky zlyhalo, je vážny dôvod, aby sa v žiadnom prípade právomoci WHO nerozširovali. Táto organizácia sa zmenila, dostala sa pod kontrolu farmabiznisu a niektorých politických [...]

Euroidiocia v medicínskej praxi

05.06.2024

Vraj – očkovanie proti kovidu Osobitný príklad vystupňovanej euroidiocie bolo očkovanie proti kovidu. Kovid bola obyčajná viróza podobná chrípke. Zaujímavý fakt je, že kde bol diagnostikovaný kovid, tam sa celkom vytratila z populácie chrípka. Akoby sa len pozmenil diagnostický test toho istého ochorenia(4). Ako som si overil vo vlastnej praxi, pri včasnej ambulantnej liečbe [...]

Donald Trump

Trumpov tím nezaháľa: Harrisová je horšia než Biden, vyhlásil. Majú plán 'politického útoku'

21.07.2024 22:24

Republikáni volajú aj po rezignácii z prezidentské­ho postu.

Election 2024 Biden

Biden odstúpil z boja, aby porazil Trumpa. Chce zachrániť demokratov a Ameriku

21.07.2024 21:56

Demokratický prezident Joe Biden sa dnes rozhodol odstúpiť z boja o znovuzvolenie, ale čaká ho ešte posledný zápas.

Biden

Biden odstupuje z boja o Biely dom, podporil viceprezidentku Harrisovú

21.07.2024 20:02, aktualizované: 22:42

Myslím, že je v najlepšom záujme mojej strany a našej krajiny, aby som odstúpil, bolo mi cťou, uviedol prezident USA.

Dúhový Pride 2024 v Bratislave, LGBT pochod

Na Pride v Nemecku prišlo vyše milión ľudí. Je to významná demonštráciu za demokraciu, povedal tamojší minister

21.07.2024 18:37

Podujatie Lauterbach označil za "veľmi významnú demonštráciu za demokraciu, slobodu, za práva" kvír ľudí.

Peter Lipták

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 182
Celková čítanosť: 1276887x
Priemerná čítanosť článkov: 7016x

Autor blogu